Vojtech (Bela) Matis (1920-1944)

Narodil se 15. března 1920 v Bratislavě na Slovensku. Byl maďarské národnosti. Vychodil obecnou školu, pět tříd reálného gymnázia, šest semestrů filosofie a jeden ročník teologie. Ještě na studiích vstoupil do františkánského řádu. Do čs. zahraniční armády se přihlásil jako řádový bratr z jeho kláštera v Jeruzalémě, kde na řádovém učilišti dokončoval svoje studia. Z ČSR odjel legálně v roce 1938. Odveden byl v Palestině 17. srpna 1942. Službu nastoupil 19. října 1942 u Náhradní roty Čs. výcvikového střediska – Východního. K 15. květnu 1943 přemístěn ke 12. rotě 502. praporu 200. čs. lehkého protiletadlového pluku – Východního, se kterým odplul v létě toho roku na lodi Mauretania do Velké Británie. Po reorganizaci čs. jednotek a vzniku Československé samostatné obrněné brigády byl (10. září 1943) zařazen k 1. rotě 1. tankového praporu. Prodělal kurz tankových střelců, který absolvoval 15. října 1943, a v únoru až březnu 1944 kurz řízení kolových vozidel. Na přelomu srpna a září 1944 odešel se svojí jednotkou do Francie a 27. října, již na frontě u Dunkerque, byl povýšen na svobodníka. Svými nadřízenými hodnocen jako: Tichý, kamarádský, pracovitý, snaživý. Ukázněný, spolehlivý, jako tankový střelec velmi dobrý. Dne 29. listopadu 1944 večer se zúčastnil bojové akce v „zemi nikoho“ mezi frontovými liniemi, během níž padl. Čs. průzkumná hlídka, jejímž byl členem, byla zpozorována německým dělostřelectvem, které na ni zahájilo palbu. Svobodník Matis byl zabit přímým zásahem. Pohřben byl 4. prosince 1944 v Bourgourgu (hrob č. 14). V září 1959 byly jeho ostatky převezeny na Československý vojenský hřbitov (Cimetiére militaire tchécoslovaque) La Targette v Pas de Calais.

Jiří Plachý

Prameny:

  • Vojenský historický archiv Bratislava, Sbírka kmenových listů, Vojtěch Matis, kmenový list zahraniční armády R-2107;
  • Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv Praha, fond Evidence čs. vojenských osob v zahraničí za 2. světové války, sign. 24-15/27, č. l. 143–159.