Přehledy

 • Počet dokumentů: 4.788
 • Aktualizace:
  • 27. červenec 2023 – Monitoring RFE v letech 1968 a 1969 (75670 stran dokumentů)
  • 22. červen 2012 – Securitas Imperii (17, 18, 19)
  • 11. květen 2012 – přidáno exilové periodikum Listy (1970 – 1989)
  • 5. duben 2012 – přidáno 25 pdf souborů, Securitas Imperii 15, 16
 • Dokumenty dle doby vzniku:
  • 1945 – 1959: 503
  • 1960 – 1969: 2046
  • 1970 – 1979: 596
  • 1980 – 1989: 1212
  • 1990 – 2012: 368
 • Dokumenty dle jazykové verze:
  • v českém jazyce: 4101
  • v maďarském jazyce: 65
  • v německém jazyce: 93
  • v polském jazyce: 47
  • v rumunském jazyce: 2
  • v ruském jazyce: 396
  • ve slovenském jazyce: 15
  • ve španělském jazyce: 13
 • Počet souborů dle druhu dokumentu:
  • informační zprávy, svodky, situační zprávy: 1224
  • kolegia ministra vnitra, operativní porady: 146
  • mezinárodní spolupráce: 614
  • monitoring médií: 697
  • personální spisy: 2
  • pokyny: 8
  • exilové časopisy, publikace, studie, články: 1267
  • rozkazy a nařízení ministra vnitra (národní bezpečnosti): 294
  • rozkazy náčelníků správ: 187
  • služební předpisy, směrnice, plány, organizační řády: 176
  • souhrnné informace, statistické zprávy: 62
  • stranické dokumenty (KSČ): 28
  • svazky: 26