O projektu

Cílem (staršího) onlineprojektu bylo nabídnout veřejnosti důležité a zajímavé dokumenty z provenience bezpečnostních složek a období existence nacistického a komunistického režimu, resp. jejich příprav k převzetí moci. Kromě materiálů z provenience (federálního) ministerstva vnitra nabízí také dokumenty, které ÚSTR obdržel na základě dohod o vzájemné spolupráci se zahraničními partnerskými institucemi. Podle povahy souborů jde například o interní akta politické policie, včetně Hlavní správy rozvědky, rozkazy ministrů a náčelníků správ ministerstva vnitra, směrnice, svodky, statistické přehledy, jakož i dokumenty o mezinárodní spolupráci s bezpečnostními složkami států komunistického bloku. V online studovně se nachází soubory dokumentů až dosud zveřejňované na webových stránkách Ústavu. Některé jsou z provenience ukrajinského Výboru státní bezpečnosti (KGB USSR), vztahující se k okupaci Československé socialistické republiky v letech 1968-1989. Tyto soubory jsou v rámci výsledků naší činnosti veřejnosti průběžně doplňovány. Projekt byl v r. 2023 aktualizován o Monitoring Rádia Svobodná Evropa v letech 1968 a 1969.