Osvobození Československa v roce 1945. Téma historické a filmové

Pozvánka

  • Termín: 5. května 2016 od 17 hodin
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3 (mapa)
  • Moderátoři: Petr Kopal, Jan Machala
  • Host: historik Stanislav Kokoška

Osvobození Československa v roce 1945 není dnes historiky interpretováno zdaleka jednotně (jednoznačně). Obraz příslušných událostí se ukazuje být složitější, problematičtější. I když před rokem 1989 zcela převládal oficiální výklad, který formoval historickou paměť také (hlavně) prostřednictvím filmové tvorby, právě ve filmu, výkladní skříni režimu, se vyskytly působivé (byť ojedinělé) pokusy vidět květnové události roku 1945 přece jen poněkud jinak. Podivuhodný paradox nemohl samozřejmě nastat jindy než v 60. letech, v éře nové vlny. Skutečně odlišný (až opačný) pohled na osvobození pak sugerují některé současné či nedávné snímky. Seminář představil tyto posuny a proměny formou komentovaných filmových ukázek.