Odpírání vojenské služby v komunistickém Československu a rehabilitace odpíračů po roce 1989

Pozvánka na seminář Odpírání vojenské služby v komunistickém Československu a rehabilitace odpíračů po roce 1989 (Praha, ÚSTR 31.03.2016)

  • Termín: 31. března 2016, 17 hod.
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3 (mapa)
  • Hosté: JUDr. Lubomír Müller, Jiří Pavlíček
  • Moderátor: Petr Blažek

Přestože první případy odpírání vojenské služby v Československu se vyskytly již v období první republiky, největší počet těchto kauz přineslo až období komunistického režimu. Vedle nábožensky motivovaných případů (zejména z prostředí svědků Jehovových) se postupně objevili odpírači, u kterých byla motivace také, či dokonce výhradně, politická. V roce 1988 vzniklo Nezávislé mírové sdružení – Iniciativa za demilitarizaci společnosti. Jedním ze spoluzakladatelů a iniciátorů kampaně za prosazení náhradní civilní služby byl signatář Charty 77 Jiří Pavlíček. Po roce 1989 byla většina z odpíračů vojenské služby rehabilitována, především zásluhou advokáta JUDr. Lubomíra Müllera. Oba budou hosté semináře. Moderovat bude historik Petr Blažek, editor a spoluautor knihy A nepozdvihne meč… věnované tématu odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989.

Videozáznam