Náhlý a sprostý vpád sovětských vojsk

Pozvánka na diskuzi s Revazem Cincadzem Náhlý a sprostý vpád sovětských vojsk (Komunikační prostor Školská 28, Praha 1, 21. srpna 2014, 18.00)

Ve čtvrtek 21. srpna 2014 proběhla v Komunikačním prostoru Školská 28 na Praze 1 beseds s Revazem Cincadzem, jedním z protestujících proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Beseda byla pořádána ve spolupráci Knihovny Václava Havla a Ústavu pro studium totalitních režimů a za podpory Velvyslanectví Gruzie. Revaz Cincadze nebyl příslušníkem žádných disidentských skupin, svůj protest vyjádřil osobitě – napsal předsedovi Rady ministrů SSSR A. N. Kosyginovi dva dopisy, v nichž uvedl své názory na celkové budování země. Druhý dopis ze 14. března 1970 zahájil slovy: „Vyjadřuji svůj rozhodný, rozhněvaný protest v souvislosti s náhlým, sprostým, ničím neodůvodněným vpádem sovětských vojsk na území Československa. Proti nám a proti této věrolomnosti povstal celý svět.“ Za napsání tohoto dopisu byl zatčen a podroben psychiatrickému vyšetření. Kvůli údajné schizofrenii byl držen v psychiatrické léčebně v Kazani, propuštěn byl až po téměř dvou letech. Pozváním Revaze Cincadzeho navázal Ústav pro studium totalitních režimů na sérii návštěv dalších disidentů ze zemí bývalého východního bloku a Sovětského svazu, kteří protestovali proti invazi v roce 1968 a za svůj protest byli ve své době potrestáni.

Záznam