Jediný výstřel únorového puče

Pozvánka na seminář Jediný výstřel únorového puče (Praha. ÚSTR, 25.02.1948)

Seminář o vyvrcholení politické krize a komunistickém puči v únorových dnech roku 1948 se zaměřením na nově zjištěné skutečnosti související s nejvýznamnější akcí odporu proti nástupu nové totalitní moci v Československu

  • Termín: 6. února 2014 od 17 hodin
  • Místo konání: ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3 – Žižkov
  • Hosté: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. a doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
  • Moderátor: PhDr. Jaromír Kalus

Záznam