Vyrovnávání se s komunistickou diktaturou v Německu

Pozvánka na přednášku Vyrovnávání se s komunistickou diktaturou v Německu (Praha, ÚSTR, 25.10.2012)

  • Termín: 25. října 2012
  • Host: Dr. Hubertus Knabe, ředitel Památníku Berlin-Hohenschönhausen, bývalé ústřední vyšetřovací věznice NKVD a Stasi.
  • Moderátor: Dr. Neela Winkelmannová
Dr. Knabe ve své přednášce pohovořil o vyrovnávání se s komunismem v Německu. O tom, jak pachatelé vyvázli a jak oběti byly zapomenuty. Uplynulo přes 20 let od pádu Berlínské zdi a NDR je glorifikována a zlehčována. Dvě desetiletí stačila, aby se zapomnělo, proč východní Němci v roce 1989 svrhli režim SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands): všudypřítomné sledování státně bezpečnostní službou, naprostá bezprávnost jednotlivce vůči státu a marodná socialistická ekonomika vedoucí k rozkladu měst a zničení životního prostředí. Zejména mezi mladou generací se šíří katastrofální neznalost souvislostí, které je možné čelit pouze důsledným vyrovnáním se s komunismem. Dr. Hubertus Knabe (nar. 1959) vystudoval germanistiku a historii na Brémské univerzitě a získal doktorát v oboru politologie na Freie Universität Berlin. V letech 1992–2000 působil na Úřadě spolkového zmocněnce pro dokumenty Stasi v Berlíně, od roku 2001 je ředitelem Památníku Berlin-Hohenschönhausen.

Dr. Knabe je mj. autorem monografií:

  • Die unterwanderte Republik. Stasi im Westen / Podvrácená republika. Stasi na západě. (Prophyläen Verlag 1999)
  • Der diskrete Charme der DDR. Stasi und Westmedien / Diskrétní šarm NDR. Stasi a západní média. (Ullstein Verlag 2001)
  • 17. Juni 1953. Ein deutscher Aufstand / 17. červen 1953. Německé povstání. (Prophyläen Verlag 2003)
  • Tag der Befreiung? Das Kriegsende in Ostdeutschland / Den osvobození? Konec války ve východním Německu. ( Prophyläen Verlag 2005)
  • Die Täter sind unter uns. Über das Schönreden der SED-Diktatur / Pachatelé jsou mezi námi. O přikrášlování diktatury SED (Prophyläen Verlag 2007)
  • Honeckers Erben. Die Wahrheit über die Linke / Honeckerovi dědici. Pravda o levici. (Prophyläen Verlag 2009)

Logo Konrad Adenauer Stiftung Přednáška se uskutečnila ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung.

 

Odkazy