Zprávy ze zahraničních služebních cest (2016)

15.–17. prosince 2016, Itálie
Přednášky o kardinálu Josefu Beranovi pro VŠ studenty Pontificia Uníversítà San Tommaso d’Aquíno v rámci oslav bl. Cormiéra OP a zahájení výstavy Amare íl bene e contrapporsi al male ve Francouzském kulturním centru v Římě.


13.–16. prosince 2016, Rakousko a Německo
Bádání v archivech v St. Pölten, Linci a Mnichově.


12.–13. prosince 2016, Slovensko a Maďarsko
Prezentace portálu Gulag Online v Maďarsku a na Slovensku.


8.–9. prosince 2016, Slovensko
Účast na zasedání redakční rady časopisu Pamät‘ národa, finalizace hesel pro biografický slovník StB.


7.–9. prosince 2016, Polsko
Účast na konferenci Świat wobec stanu wojennego 1981-1983 r. v Katovicích.


7.–9. prosince 2016, Polsko
Prezentace portálu Gulag Online v Polsku.


6. prosince 2016, Německo
Jednání vědecké rady Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung.


5.–9. prosince 2016, Německo
Studium archivních materiálů v Bundesarchivu-Lichterfelde – projekt Nacistický bezpečnostní aparát a SS v Protektorátu Čechy a Morava.


3.–10. prosince 2016, Ukrajina
Výzkum v ukrajinských archivech.


28.–30. listopadu 2016, Maďarsko
Účast na konferenci Esterházy János slovensko-maďarský politik, jeho osudy v Gulagu.


28.–30. listopadu 2016, Chorvatsko
Závěrečná prezentace projektu 20. století ve vzpomínkách příslušníků české menšiny v Chorvatsku.


22.–24. listopadu 2016, Slovensko
Aktivní účast na konferenci Akcie, zločiny a obete Štátnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže v rokoch 1945–1989.


18. listopadu 2016, Německo
Workshop k výstavě Deutsche und Tschechen in der Tschechostowakei und im Reíchsgau Sudentenland 1918–1945.


16.–27. listopadu 2016, USA
Vystoupení na konferenci The 48th Annual ASEEES Convention, studium v Library of Congress.


16.–27. listopadu 2016, USA
Vystoupení na konferenci The 48th Annual ASEEES Convention, studium v Library of Congress a v National Archives.


16.–27. listopadu 2016, USA
Setkání se zástupci vzdělávacích oddělení: Smithsonian Institute Museum of American Indians, National Women’s History Museum, National Museum of Women in Arts; Účast na výroční konferenci Association for Slavic, East European and Eurasian Studies.


16.–27. listopadu 2016, USA
Vystoupení na konferenci The 48th Annual ASEEES Convention, studium v Library of Congress.


16.–27. listopadu 2016, USA
Vystoupení na konferenci The 48th Annual ASEEES Convention, studium v Library of Congress.


11.–14. listopadu 2016, Slovensko
Účast na Festivalu slobody a slavnostním předávání ocenění osobnostem, které se postavily na odpor proti totalitním režimům 20. století.


9.–13. listopadu 2016, Chorvatsko
Účast na konferenci asociace NECE Networking European Citizenship Education – Crossing Borders Migration and Citizenship Education.


9.–12. listopadu 2016, Rakousko
Účast na konferenci Photographs from the Camps of the Nazi Regime.


6.–12. listopadu 2016, Německo
Studium archivních pramenů a odborné zahraniční literatury.


6.–11. listopadu 2016, Německo
Studium archiválií v archivu BStU a pořizování jejich kopií (projekt StB a Stasi, vztahy a spolupráce československých a východoněmeckých bezpečnostních orgánů v letech 1969 až 1989).


2.–4. listopadu 2016, Rakousko
Studium archivních materiálů v Österreischisches Staatsarchiv (ÖSTA) a Wiener Stadt-und Landesarchiv (WStLA).


18.–31. října 2016, USA
Výzkumný a dokumentační pobyt.


22.–29. října 2016, Velká Británie
Studijní pobyt v knihovně British Library za účelem studia bibliografie k projektu Vládnoucí a ovládaní v Československu a Polsku (1945–1968).


15.–22. října 2016, Ukrajina
Přednáškové turné.


18.–19. října 2016, Rakousko
Prezentace výstavy Ve znamení tří deklarací. Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu na Vídeňské univerzitě.


17.–19. října 2016, Rakousko
Instalace a vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací v Knihovně Vídeňské univerzity.


10.–17. října 2016, Polsko
Vystoupení na mezinárodní konferenci Daily life in the Poish People’s Republic compared with other Soviet Bloc countries.


3.–5. října 2016, Ukrajina
Jednání v archivu SBU ve Lvově.


30. září – 6. října 2016, Ukrajina
Účast na konferenci Contested Memories, jednání s partnerskými organizacemi.


30. září – 1. října 2016, Slovensko
Vystoupení na didaktické konferenci pro slovenské učitele dějepisu Dievčence a ženy proti totalitě.


28. září – 1. října 2016, Srbsko
Účast na konferenci Nostalgia on the Move.


25. září – 1. října 2016, Rakousko
Studium ve Schwarzenberském archivu v Murau (Schwarzenberg’sche Archive Murau).


19. – 20. září 2016, Rakousko
Účast na konferenci 8. Dialogforum Mauthausen.


16. – 18. září 2016, Slovensko
Natáčení rozhovoru s pamětníkem Václavem Chadimem.


9. – 11. září 2016, Německo
Aktivní účast na Körber History Forum.


8. – 10. září 2016, Rakousko Aktivní účast na konferenci Zwangsarbeit in Europa unter NS-Herrschaft. Unfreie Arbeit im transnationalen Vergleich


1. – 2. září 2016, Slovensko
Vystoupení na konferenci Czechoslovak Society for Art and Sciences


28. srpna – 2. září 2016, Rakousko
Studium archivních materiálů – projekt Nacistický bezpečnostní aparát a SS v protektorátu Čechy a Morava.


28.–30. srpna 2016, Slovensko
Účast na oslavách 72. výročí vypuknutí Slovenského národního povstání.


22.–23. srpna 2016, Slovensko
Účast na ministerské konferenci při příležitosti Evropského dne památky obětí totalitních režimů.


11. srpna 2016, Německo
Jednání s ředitelkou památníku Gedenkstatte Munchner Platz.


7.–21. srpna 2016, Velká Británie
Pracovní pobyt v British Library v rámci projektu GAČR (Rulers and Ruled …).


3.–10. srpna 2016, Německo
Studium a bádání v archivu SW Ackermann-Gemeinde v rámci projektu Odboj a perzekuce křesťanů v období nacismu a komunismu (1938–1989).


25.–27. července 2016, Slovensko
Provedení rešerše v archivních fondech Slovenského národního archivu (SNA): vytipováni dalších fondů a archivních jednotek, pořízení fotokopií či záznamů (projekt Československá justice v letech 1945-1989 a její role při trestněprávní perzekuci odpůrců režimu).


22.–24. července 2016, Polsko
Přednáška o dějinách Polsko-československé solidarity (projekt Živé pochodně. Sebeupálení jako forma politického protestu v sovětském bloku 1968–1989).


17.–23. července 2016, Německo
Studium archivních materiálů v Bundesarchiv-Lichterfelde v Berlíně.


11.–13. července 2016, Španělsko
Vystoupení na konferenci Authoritarian Temptations in EU v San Sebastian.


10.–17. července 2016, Německo Bádání v Bundesarchiv/Militäirarchiv Freiburg (projekt Nucená práce).


30. června 2016, Slovensko Archivní výzkum v rámci projektu Převzetí, upevnění a proměny panství KSČ v českých zemích 1945–1956, regionální komparace.


23.–24. června 2016, Slovensko Aktivní účast na besedě o odrazu polských událostí v roce 1956 v Československu.


21.–25. června 2016, Německo Studium archivních materiálů o exilové organizaci Opus Bonum v Mnichově.


20. června 2016, Německo Účast na jednání expertů a zvláštních vyslanců evropských zemí pro boj s antisemitismem pod záštitou OECD / Intergovernmental expert meeting (atisemitísm).


13.–15. června 2016, Polsko Účast na setkání projektu Hi-story.


12.–14. června 2016, Polsko Aktivní účast na mezinárodní konferenci Miasta buntu w imperium sowieckim, konané při příležitosti 40. výročí dělnických bouří v Radomi.


1.–4. června 2016, Maďarsko Aktivní účast na mezinárodní konferenci Popular Music in Eastern Europe Conference (název přednášky: „You Can Always Get What You Want!“ Unoffícíal Musíc Markets ín the State-socialist Czechoslovakía).


30. května – 2. června 2016, Španělsko Účast na konferenci European Citizenship in Challenging Times.


26.–27. května 2016, Slovensko Návštěva ÚPN a účast na vědecké konferenci Rok 1945 – prielomový rok európskych a slovenských dejín.


24.–26. května 2016, Maďarsko Jednání s představiteli Evropské sítě Paměť a Solidarita (European Network Remembrance and Solidarity – ENRS).


24.–26. května 2016, Maďarsko Účast na konferenci 5th European Remembrance Symposium ‚1956. Context, Impact, Remembrance.


22.–24. května 2016, Francie Pracovní schůzka networku Criminalization of Dictatorial Pasts.


18.–21. května 2016, Slovensko Účast na 3. konferenci policejních historiků v Bratislavě


17.–18. května 2016, Německo
Bádání v knihovně a archivu památníku Gedenkstätte Mittelbau Dora v Nordhausenu


17.–22. května 2016, Polsko Pracovní schůzka ve Varšavě a účast na konferenci (Collective) memory of communism in postcommunist Europe – social practices, research, communication.


8.–13. května 2016, Německo Studium archiválií v archívu BStU a pořizování jejich kopií (projekt StB a Stasi, vztahy a spolupráce československých a východoněmeckých bezpečnostních orgánů v letech 1969 až 1989).


3. května 2016, Německo Prezentace skenerů Zeutschel.


25.–27. dubna 2016, Slovensko Archivní výzkum v Archivu ÚPN, aktivní účast na mezinárodní konferenci Černobyl 1986 – minulost, důsledky, východiska.


23.–29. dubna 2016, Ukrajina Výzkum v archivu SBU Lvov – fond Jevreji.


15.–17. dubna 2016, Slovensko Účast a organizace workshopu Stopy pamäti v Košicích.


14.–28. dubna 2016, Vatikán Kontrola digitalizace archivu Slovenské redakce Vatikánského rozhlasu.


14.–18. dubna 2016, Vatikán Kontrola digitalizace archivu Slovenské redakce Vatikánského rozhlasu.


14.–15. dubna 2016, Slovensko Účast na slavnostním programu u příležitosti narozenin historika prof. M. S. Ďurici, setkání se slovenskými historiky, získání materiálů o polském politickém exilu.


9.–18. dubna 2016, USA Pracovní pobyt v New York Public Library a účast na konferenci Association for the Study of Nationalities v Columbia University.


30. března – 1. dubna 2016, Slovensko Studium archivních materiálů ve VHA Bratislava v rámci badatelského projektu Představitelé nacistického represivního aparátu.


30. března – 1. dubna 2016, Slovensko Archivní výzkum v Archivu ÚPN, setkání badatelského týmu projektu Dějiny StB 1945–1953 a aktivní účast na Diskusním večeru ÚPN.


29. března – 1. dubna 2016, Slovensko Archivní výzkum v Archívu ÚPN, setkání badatelského týmu projektu Dějíny StB 1945–1953, jednání v Historickém ústavu SAV a aktivní účast na Diskusním večeru ÚPN.


20.–28. března 2016, Kazachstán Příprava natáčení dokumentárního filmu Čechoslováci v Gulagu.


20.–26. března 2016, Německo Studium archivních materiálů.


20.–24. března 2016, Německo Studium archiválií v archivu BStU a pořizování jejich kopií.


18.–25. března 2016, Severní Irsko Účast na konferenci asociace Euroclio Reimagining Rememberance – Dealíng with the Legacy of a Víolet Past in History and History Education.


14.–16. března 2016, Lotyšsko Instalace a zahájení výstavy Praha objektivem tajné policie, jednání s partnery o další spolupráci.


14.–16. března 2016, Slovensko Návštěva Muzea Slovenského národního povstání v Banské Bystrici, seznámení se s jeho činností a projednání možností spolupráce.


6. – 10. 3. 2016,  Slovensko Studium archiválií v Archivu Ústavu pamäti národa v Bratislavě.


5.–8. března 2016, Velká Británie Pracovní schůze v Londýně a konference v Exeteru.


4. března 2016, Německo Prezentace ÚSTR na Bohemisten–Treffen v Collegiu Carolinu.


3.–15. března 2016, Rusko Dokumentování bývalých pracovních táborů Gulagu a získání informací, dokumentů a dobových fotografií k táborům a k vězněným čs. občanům.


21.–24. února 2016, Německo Aktivní účast na mezinárodním symposium Politics of memory practice pořádaném Georg Eckert Institutem.


20.–25. února 2016, Polsko Účast na Solidarity Academy 2016.


22.–23. února 2016, Polsko Seminář ke společnému projektu Polský rok 1980 a československá reakce na něj, jednání s polskými partnery – Ośrodek Pamięć i Przyszłość o projektu Slezsko: paměť multietnického regionu, který budeme realizovat v roce 2016.


14.–20. února 2016, Německo Studium archivních pramenů a odborné zahraniční literatury ve Spolkovém archivu v Ludwigsburgu a Wirtemberské zemské knihovně ve Stuttgartu k projektu Od eutanazie k vyhlazováni Židů.


6.–18. února 2016, Velká Británie Pracovní pobyt v British Library v rámci projektu GAČR (Rulers and Ruled…).


5. února 2016, Německo Návštěva centrály Sozialwerku Ackermann-Gemeinde, prohlídka archivu a diskuse nad možností využití místních zdrojů, seznámení s dosavadním výzkumem tématu, rozhovor s pamětníkem.


24.–26. ledna 2016, Polsko Účast na 9. ročníku mezinárodního symposia Forum Europa-Ukraina.


19. ledna 2016, Slovensko Účast na jednání redakční rady časopisu Pamät‘ národa.