Jednání Rady Ústavu 2016

10. jednání Rady ÚSTR (13. prosince 2016)

9. jednání Rady ÚSTR (14. listopadu 2016)

8. jednání Rady ÚSTR (17. října 2016)

7. jednání Rady ÚSTR (14. září 2016)

6. jednání Rady ÚSTR (23. června 2016)

5. jednání Rady ÚSTR (11. května 2016)

Vyjádření Rady ÚSTR k závěrům kontrolní akce NKÚ z dubna 2016 (26. dubna 2016)

  • Rada ÚSTR bere na vědomí výhrady obsažené v Kontrolní zprávě NKÚ ze dne 25. 4. 2016, vyplývající z kontroly činnosti ÚSTR i ABS (Archiv bezpečnostních složek) v letech 2012-2014, a vnímá je jako potvrzení námitek, které sama vznášela. Většina zjištěných chyb však již byla novými pravidly a organizačními změnami odstraněna. Na svém nejbližším zasedání Rada požádá vedení ÚSTR a ABS o reakci na závěry kontroly NKÚ. Kontrola ze strany NKÚ byla zaměřena na léta 2012–2014. Toto období je spojeno s ředitelem ÚSTR Danielem Hermanem, který byl ze své funkce odvolán v dubnu 2013. V období dalšího roku, tj. od dubna 2013 do konce dubna 2014, procházel ÚSTR významnými personálními, organizačními i koncepčními změnami, jež byly nezbytné pro napravení stavu, kritizovaného také v Kontrolním závěru NKÚ. Rada a vedení ÚSTR v rámci těchto změn přijaly prakticky všechny nové vnitřní předpisy, zahájily reorganizaci a přechod na tzv. projektové řízení, a soustředily se také na vypracování nové koncepce dalšího rozvoje Ústavu. Všechny tyto významné změny se do činnosti obou institucí mohly promítnout až počátkem roku 2015. Po celou tu dobu byl Ústav i Archiv podrobován celé řadě kontrol, jak je ve zprávě uvedeno. Také jejich závěry a doporučení směřovaly k nápravě minulého stavu. Kontrola ze strany NKÚ akcentuje především proces digitalizace (jenž je pouze jedním z významných problémů, které současné vedení postupně napravuje), v němž zjistila stejné chyby a závažné nedostatky jako Rada. Až do začátku roku 2015 byla digitalizace skutečně v tristním stavu. Význam Kontrolního závěru NKÚ podtrhuje fakt, že přímo poukázal na rozpor mezi jednotlivými legislativními předpisy, jimiž se má Ústav i Archiv řídit. Rada ÚSTR konstatuje, že se zde v plné míře projevil rozpor mezi zákonem o ÚSTR (181/2007 Sb.), zákonem o zpřístupnění svazků StB (107/2002 Sb.), zákonem o archivnictví (499/2004 Sb.) a zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.). Rada hodlá na tyto legislativní a kompetenční nepřesnosti a kolize upozornit zákonodárce.
    Za Radu ÚSTR: Emilie Benešová, předsedkyně

4. jednání Rady ÚSTR (6. dubna 2016)

3. jednání Rady ÚSTR (10. března 2016)

2. jednání Rady ÚSTR (10. února 2016)

1. jednání Rady ÚSTR (19. ledna 2016)