Oddělení komunikace

Řeší problematiku mediální prezentace Ústavu a jeho činnosti; zabezpečuje činnost styku s veřejností a zajišťuje kontakt s médii, připravuje tiskové konference a uveřejňuje tisková sdělení; koordinuje komunikaci s partnery Ústavu a dohlíží na plnění závazků Ústavu vůči třetím stranám; propaguje činnost a projekty Ústavu; koordinuje webové stránky Ústavu a zpracovává, ve spolupráci s odbornými zaměstnanci Ústavu, obsah sociálních sítí Ústavu; monitoruje informace ve sdělovacích prostředcích, týkající se působnosti Ústavu; zabezpečuje mediální prezentaci aktivit vedení Ústavu i (v souladu s vnitřními předpisy) jednotlivých zaměstnanců.


Mgr. PETRA JUNGWIRTHOVÁ, MBA

Vedoucí oddělení a tisková mluvčí:
petra.jungwirthova@ustrcr.cz / 221 008 464 / 770 172 146





Kontakt: press@ustrcr.cz