PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D. (*1982)

Historik

Kontakt

jakub.slouf@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Dějiny Komunistické strany Československa v letech 1945–1956
 • Veřejné protesty obyvatelstva
 • Dějiny západočeského regionu

Výzkumné projekty

 • 2015–2017 Převzetí, upevnění a proměny panství KSČ v českých zemích 1945–1956, regionální komparace – člen projektového týmu

Vzdělání

 • 2015 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin – obhajoba disertační práce (udělen titul Ph.D.)
 • 2008–2015 – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin – postgraduální studium
 • 2008 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin – rigorózní zkouška (udělen titul PhDr.)
 • 2002–2008 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin / obor Historie – magisterské studium

Profesní curriculum

 • od 2015 Ústav pro studium totalitních režimů

Bibliografie

Monografie

 • ŠLOUF, Jakub: Spřízněni měnou: Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2016, 384 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • ŠLOUF, Jakub: Rozvrat lokálního stranického a bezpečnostního aparátu v průběhu plzeňských demonstrací 1. června 1953. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2014, s. 295–305.
 • ŠLOUF, Jakub: „Pojďte si s námi koupit svačinu za 500 Kčs!“ Plzeňské demonstrace 1. června 1953 jako důsledek dočasné ztráty každodenních životních jistot obyvatelstva v průběhu tzv. měnové reformy. In: KOL. autorů: Naše měna je pevná. Plzeň a měnová reforma 1953. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2013, s. 29–36.
 • ŠLOUF, Jakub: Rivalita komunistické strany a sociální demokracie na Plzeňsku v letech 1945–1948: Poválečné dědictví prvorepublikových tradic. In: KOCIAN, Jiří – KÁRNÍK, Zdeněk – RÁKOSNÍK, Jakub – PAŽOUT, Jaroslav: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu VI. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i.,  Praha 2012, s. 113–137.
 • ŠLOUF, Jakub: Byly plzeňské demonstrace v červnu 1953 vyprovokovány spolupracovníkem StB? Životní příběh kamelota Josefa Fencla (1909–1979). In: SKLENÁŘOVÁ, Sylva (ed.): České, slovenské a československé dějiny 20. století VI. Oftis, Ústí nad Orlicí 2012, s. 85–96.
 • ŠLOUF, Jakub: „Nechceme svaz mládeže, když má rudé otěže!“ Politický život pražských a plzeňských středoškoláků v letech 1945–1948. Soudobé dějiny, 2011, roč. 18, č. 4, s. 627–668.
 • ŠLOUF, Jakub: Nedobrovolný politický důchod Luďka Pika 1945–1948. Poválečná sociální demokracie v deníku příslušníka její „staré gardy“. In: HASIL, Jiří – HRDLIČKA, Milan (eds.): Psáno do oblak – Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka. Karolinum, Praha 2011, s. 179–194.
 • ŠLOUF, Jakub: Tisk KSČ na Plzeňsku v letech 1945–1948. In: SKÁLA, Adam (ed.): Musa pedestris – Sborník ke stému čtyřicátému výroční městského archivu v Plzni a šedesátým narozeninám Jaroslava Douši. Albis International, Ústí nad Labem 2010, s. 305–330.
 • ŠLOUF, Jakub: Proamerické demonstrace v Plzni 5.–6. května 1948: „Nesneseme v republice štvaní proti Americe!“ In: VEBER, Václav (ed.): Třetí odboj: kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století. ÚSTR, Praha 2010, s. 83–103.
 • ŠLOUF, Jakub: Krajské vedení KSČ na Plzeňsku v letech 1945–1948. Minulostí západočeského kraje, 2009, roč. 44, č. 1, s. 261–352.
 • ŠLOUF, Jakub: KSČ na Plzeňsku v letech 1945–1948: Početnost a struktura členské základny. Minulostí západočeského kraje, 2007, roč. 42, č. 1, s. 337–432.
 • ŠLOUF, Jakub: Projekt stavby Korandova sboru v Plzni 1918–1938. In: KAISEROVÁ, Kristina (ed.): Nardi aristae. Sborník k sedmdesátým narozeninám Ivana Martinovského. Albis International, Ústí nad Labem 2007, s. 149–217.
 • ŠLOUF, Jakub: Několik příspěvků k činnosti komise č. 6 v Plzni pro zařazování osob do táborů nucené práce (1948–1950). Minulostí západočeského kraje, 2006, roč. 41, č. 1, s. 551–577.