Vztah KSČ k nekomunistickým politickým stranám v letech 1956-1969

Pozvánka na kolokvium Vztah KSČ k nekomunistickým politickým stranám v letech 1956–1969 (Praha, ÚSTR, 28.11.2013)

 • Termín konání: čtvrtek 28. listopadu 2013
 • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3

Kolokvium Vztah KSČ k nekomunistickým politickým stranám v letech 1956–1969 navazuje na loňský ročník, který se věnoval letem 1945–1956. Letošní ročník se zabýval analýzou postupu Komunistické strany Československa vůči nekomunistickým politickým stranám v období let 1956–1969. Pozornost byla zaměřena jak na analýzu uvedeného období, na komunistickou taktiku vůči stranám v rámci Národní fronty, tak i na mocenský postup Komunistické strany Československa proti politickým subjektům, včetně represivních zásahů, likvidace a kontroly politických protivníků v období komunistické totalitní moci. V rámci jednotlivých příspěvků byly prezentovány osudy jednotlivých osobností, které významným způsobem ovlivňovaly dění uvnitř nekomunistických politických stran.

Program:

 • 08.30–09.00    registrace
 • 09.00–09.15    zahájení kolokvia
 • 09.20–10.30    I. blok: KSČ a KSS v letech 1956-1969

  • Jan Kalous: Úvodní zamyšlení – Československo a sovětský blok
  • Jiří Pernes: Komunistická strana Československa 1956–1969
  • Stanislav Sikora: Komunistická strana Slovenska 1956–1969
 • 10.20–10.30    Diskuse
 • 10.30–10.50    Přestávka na kávu
 • 10.50–12.00    II. blok: Nekomunistické politické strany a jejich pozice vůči KSČ (KSS)

  • Jan Pešek: Strana slobody a Strana slovenskej obrody 1956–1969
  • Jaroslav Šebek: Československá strana lidová 1956–1969
  • Petr Duchoslav: Emanuel Šlechta a pokus o první emancipační proces v ČSS (1955–1960)
 • 11.50–12.00    Diskuse
 • 12.00–13.00    Přestávka na oběd
 • 13.00–14.10    III. blok: Komunistická bezpečnost proti nekomunistickým stranám

  • Jan Cholínský: Politické strany v exilu – programy, spolupráce a strategie v protikomunistickém odboji
  • Libor Svoboda: Křesťanskodemokratická strana v jižních a západních Čechách
  • Milan Bárta: Státní bezpečnost a nekomunistické strany 1968–1969
 • 14.00–14.10    Diskuse
 • 14.10–14.30    Jiří Kocian: Shrnutí a závěrečné slovo