Mezinárodní seminář „Československo a Polská krize 1980-1982“

Pozvánka na mezinárodní seminář „Československo a Polská krize 1980–1982“ (ÚSTR, 1.10.2010)

Mezinárodní seminář, který pořádal Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, Národním muzeem a Polským institutem, podpořilo Česko-polské fórum MZV ČR v rámci projektu „Československo a polská krize 1980–1982“. Ve dvou panelech Nezávislý odborový svaz „Solidarita“ a Ohlasy polské krize promluvili polští historici Łukasz Kamiński a Grzegorz Majchrzak z Instytutu Pamięci Narodowej a dále historik Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd UK, historici Tomáš Vilímek a Tomáš Zahradníček z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů. Mezinárodní seminář uzavřela podvečerní prohlídka Národního památníku na Vítkově.

Fotogalerie

Program semináře

 • Termín: 1. říjen 2010
 • Místo: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3
 • Organizátoři: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Národním muzeem a Polským institutem v Praze

13.00–13.30 zahájení: Úvodní slovo

 • Mgr. Daniel Herman (ředitel ÚSTR)
 • PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. (ředitel ÚSD AV ČR, v.v.i.)

13.30–15.00 I. historický panel: Nezávislý odborový svaz „Solidarita“

 • Dr. Łukasz Kamiński (IPN) – Polská krize a sovětský blok
 • PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. (FSV UK) – Solidarita jako politické a sociální hnutí
 • Dr. Grzegorz Majchrzak (IPN) – Bezpečnostní aparát PLR a Solidarita

15.00–15.15 přestávka

15.15–16.45 II. historický panel: Ohlasy polské krize

 • PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D. (ÚSD) – NDR a polská krize 1980–1982
 • PhDr. Petr Blažek, Ph.D. (ÚSD, ÚSTR) – Československo a polská krize 1980–1982
 • Mgr. Tomáš Zahradníček, Ph.D. (ÚSD) – Polská krize na stránkách Rudého práva

17.30 prohlídka: Národní památník na Vítkově