Činnost československých zpravodajských služeb v Rakousku v letech 1945-1989

Logo konference „Činnost československých zpravodajských služeb v Rakousku v letech 1945–1989

Ve dnech 8. a 9. března 2012 proběhla v rakouském městě Raabs an der Thaya mezinárodní vědecká konference s názvem Činnost zpravodajských služeb v Rakousku v letech 1945-1989 (Die Tätigkeit der tschechoslowakischen Geheimdienste in Österreich in der Jahren 1945-1989). Tato konference, která se konala v rámci ETZ projektu „Kulturní krajiny a identity podél česko – rakouské hranice – 60. let EU“, byla pořádaná Ústavem pro studium totalitních režimů, Archivem bezpečnostních složek a Institutem Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následků válek. Záštitu nad konferencí převzal ministr zahraničních věcí České republiky a I. místopředseda vlády pan Karel Schwarzenberg. Konferenci zahájil dne 8. března 2012 vedoucí LBI pro výzkum následků války Stefan Karner, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman a zástupkyně ředitele ABS Světlana Ptáčníková. Úvodní slovo dále pronesli vedoucí středoevropského referátu na Ministrestvu zahraničních věcí ČR Jiří Čistecký, kulturní atašé České republiky v Rakousku Oskar Novak a další. Odborná část konference byla dne 9. března 2012 zahájena uvedením do problematiky „studené války“ se zvláštním zřetelem k Rakousku a Československu v příspěvku historika Wolfganga Muellera. Jednotlivé panely byly věnovány třem tematickým okruhům, a to:

  1. Činnost zpravodajských složek v Rakousku
  2. Hranice
  3. Prameny, metodologické možnosti: Jak pracovat se spisy zpravodajských služeb?

Na konferenci zaznělo celkem jedenáct příspěvků historiků z České republiky, Rakouska a Slovenské republiky. Mezinárodní konference byla doplněna vědeckou analýzou filmu Třetí muž (Der dritte Mann) a výstavním projektem „železná opona“, jehož autory jsou Luděk Navara a Miroslav Kasáček ze sdružení Paměť.

  • Termín: 8.–9. března 2012
  • Místo: Schüttkasten des „Lindenhofes“, Oberndorf bei Raabs 7, 3820 Raabs an der Thaya
  • Jednací jazyk: čeština, němčina
  • Program

Ohlasy v médiích: