Chronologický přehled významných událostí a dalších aktivit Ústavu v roce 2008

Praha 3. února 2009

– ÚSTR se v prvním roce svého působení podílel na organizaci čtyř vědeckých konferencí, z nichž nejvýznamnější s mezinárodní účastí „Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945-1989, II“ proběhla od 19. do 21. listopadu na půdě Senátu Parlamentu ČR, vydal deset publikací, čtyři čísla časopisu Paměť a dějiny a zorganizoval třicet historických seminářů, které navštívilo více než šest stovek zájemců. Ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek navázal spolupráci s partnerskými instituce v zahraničí (Polsko, Maďarsko, Slovensko, SRN, Rumunsko, pobaltské země), připravil sedm výstav, a rozsáhle prezentoval svoji činnost na webové stránce www.ustrcr.cz.

Chronologický přehled aktivit ÚSTR:

ÚNOR

 • 1. 2. 2008, tisková konference, zahájení činnosti ÚSTR a ABS
 • 14. 2. 2008, jednání Rady ÚSTR
 • 25. 2. 2008, zahájení výstavy „Osudy našich sousedů“, Písecká brána, Praha 6
 • 6. 3. 2008, jednání Rady ÚSTR

BŘEZEN

 • 6. 3. 2008 – Filmový seminář Téma: „Mnohá protektorátní selhání“ Host: režisér Pavel Štingl
 • 13. 3. 2008 – Přednáška Téma: Struktura Státní bezpečnosti a její vývoj Přednášející: Prokop Tomek
 • 15. 3. 2008 vychází Paměť a dějiny č. 1/2008
 • 20. 3. 2008 – Filmový seminář Téma: Zapomenuté transporty. Do Lotyšska Host: režisér Lukáš Přibyl
 • 26. 3. 2008, jednání Rady ÚSTR
 • 27. březen 2008 – Přednáška Téma: Represivní metody Státní bezpečnosti Přednášejíc:. Tomáš Bursík
 • 28. 3. 2008, vernisáž „Osudy našich sousedů“, ÚMČ Praha 6
 • 30. 3. 2008, zahájení výstavy „Aby se to už neopakovalo“ (Historie K231), Žofín

DUBEN

 • 2. 4. – 3. 4. 2008, výstava K231, FF UK Praha
 • 3. 4. 2008 – Diskusní seminář Místo konání: Polský institut, Praha Téma: Kněží a Státní bezpečnost na příkladu krakovské arcidiecéze Hosté: Marek Lasota a Tadeusz Isakowicz-Zaleski
 • 4. 4. 2008, návštěva premiéra M. Topolánka v ÚSTR a ABS
 • 8. 4. – 9. 4. 2008, účast na Evropském slyšení „ Crimes Committed by totalitarian regimes“, Brusel
 • 10. 4. 2008 Přednáška Téma: Agenturní síť Státní bezpečnosti Přednášející: Pavel Žáček
 • 13. 4. – 15. 4. 2008, služební cesta do Bukurešti – konference, Rumunsko
 • 15. 4. 2008, jednání Rady ÚSTR
 • 16. 4. 2008, návštěva starostky Prahy 3 Mileny Kozumplíkové v ÚSTR a ABS
 • 17. 4. 2008,
  • návštěva lotyšské velvyslankyně v ČR A. Daudze, ÚSTR
  • beseda s běloruskými opozičními aktivisty, ÚSTR
  • Vernisáž výstavy „Osudy našich sousedů“ ZŠ Petřiny Sever
  • Diskusní seminář Téma: 20. výročí smrti Pavla Wonky hosté: Jiří Wonka a Ing. Petr Hauptmann
 • 21. 4. 2008, Vernisáž výstavy K 231, včetně besedy s O. Rambouskem, FF UK, Praha
 • 24. 4. 2008, přednáška Téma: Operativní technika Státní bezpečnosti Přednášející: Radek Schovánek
 • 28. 4. 2008, jednání s poslancem Bundestagu M. Meckelem, ÚSTR
 • 30. 4 . 2008, diskusní seminář Téma: Protikomunistický odboj hosté: režisér Martin Vadas (v rámci semináře promítnut jeho dokument o skupině bratří Mašínů)

KVĚTEN

 • 2. 5. – 3. 5. 2008, účast na mezinárodní konferenci „Svědomí Evropy a komunismu“, Senát PČR, Praha Zahájení výstavy „Jedni z nás…“, Mlýnská kavárna, Praha
 • 7. 5. 2008, Filmový seminář Téma: „Číhošťský zázrak“. Venkov v 50. letech Host: scenárista dokumentu (2004) Jan Drbohlav
 • 15. 5. 2008
  • jednání Rady ÚSTR
  • Diskusní seminář Téma: Intelektuálové a Pražské jaro 1968 Hosté: Rudolf Battěk (sociolog, politik, spoluzakladatel KAN a HOS), Václav Vrabec, (historik, publicista)
 • 19. – 21. 5. 2008, návštěva Úřadu spolkové zmocněnkyně pro podklady Stasi bývalé NDR v Berlíně, jednání o vzájemné spolupráci
 • 22. 5. 2008 Přednáška Téma: Teroristické metody Státní bezpečnosti Přednášející: Pavel Žáček
 • 28. 5. 2008, návštěva velvyslance ČR ve Francii P. Fišera v ÚSTR a ABS
 • 29. 5. 2008
  • jednání se zástupci polského IPN o konferenci a dohodě o mezinárodní spolupráci
  • Přednáška Téma: Sledování jako forma činnosti Státní bezpečnosti Přednášející: Petr Blažek

ČERVEN

 • 2. 6. 2008, prezentace výstavy „ Jedni z nás“, Mlýnská kavárna, Kampa Praha
 • 5. červen 2008 – Filmový seminář Téma: Kolektivizace venkova a její reflexe ve filmové tvorbě Gestor: Petr Slinták
 • 10. 6. 2008, zahájení filmového festivalu „Film a dějiny 2008: 1968 – zmařené naděje“, kino Aero, Praha
 • 11. 6. 2008
  • zasedání předsednictva Konfederace politických vězňů v ÚSTR, seznámení s činností ÚSTR a ABS
  • jednání Rady ÚSTR
 • 12. 6. 2008
  • o jednání o spolupráci se zástupci United States Holocaust Memorial Museum, ÚSTR, ABS
  • Přednáška Téma: Preventivní metody Státní bezpečnosti Přednášející: Prokop Tomek
 • 13. 6. 2008, vystoupení na kongresu Českého a slovenského sdružení v Kanadě, Calgary
 • 19. 6. 2008, Diskusní setkání Téma: Osudy podle § 105 (spolupráce se západními tajnými službami) Hosté: František Doskočil a František Vojtásek Moderátor: Prokop Tomek
 • 20. 6. 2008, spuštěna webová stránku http://www.ustrcr.cz/cs/srpen-1968 věnovaná událostem roku 1968. Projekt, na němž se podílí ABS, Český rozhlas, Česká televize a Vojenský historický ústav, pro zájemce zpřístupňuje dálkově dostupné dokumenty, včetně v audio a video podobě.
 • 23. 6. 2008 – vernisáž Výstava o dějinách K 231 s ministrem vnitra I. Langerem, Karviná
 • 26. 6. 2008 – Přednáška Téma: Evidence svazků a výpočetní technika Státní bezpečnosti Přednášející: Patrik Benda

ČERVENEC

 • 7. 7. 2008, jednání Rady ÚSTR
 • 16. 7. 2008, návštěva Barbary Day, dlouholeté ředitelky Nadace Jana Husa a výkonné ředitelky Pražského výboru pro mezinárodní spolupráci, ÚSTR
 • 21. 7. 2008, návštěva generálního ředitele Českého rozhlasu Václava Kasíka, ÚSTR
 • 25. 7. 2008, ABS na své stránce www.abscr.cz zveřejnil registrační pomůcky bývalé vojenské kontrarozvědky (III., respektive VI. správy) se základními evidenčními údaji k zájmovým osobám z let 1954 až 1989, které badatelům umožňují vyhledávat a objednávat ke studiu operativní svazky VKR, případně další archivní materiály.
 • 30. 7. 2008, ABS na mimořádné tiskové konferenci se svolením poslanců PČR zveřejnil jejich spisy, které vedla VKR
 • 31. 7. 2008, návštěva generálního ředitele Historického archivu maďarské státní bezpečnosti Györgyho Gyarmatiho a jednání o dohodě o vzájemné spolupráci

SRPEN

 • 18. 8. 2008, jednání vědecké rady, ÚSTR
 • 19. 8. 2008
  • přednáška o bratrech Mašínech, Husův Institut, Jánské lázně
  • s Úřadem vlády ČR organizace setkání se zahraničními disidenty, kteří protestovali proti okupaci Československa v roce 1968 a posléze byli za svůj postoj perzekuováni.
  • Debata se studenty letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě spolu s Vladimírem Mlynářem
 •  20. 8. 2008,
  • konference v Senátu – Okupace 1968
  • vydání revue Paměť a dějiny č. 2/2008
 • 21. 8. 2008
  • tisková konference k výstavě A přijely tanky, Národní muzeum, Praha
  • vychází publikace Oběti okupace (BÁRTA, Milan − CVRČEK, Lukáš SOMMER, Vítězslav – KOŠICKÝ, Patrik), dotisk listopad 2008 vernisáž výstavy A přijely tanky
  • vernisáž „1968 – Naděje nebo boj o moc?“, Písecká brána, Praha 6
  • přijetí zahraničních disidentů u premiéra ČR Mirka Topolánka a předání medaile
  • vernisáž Za Vaši a naši svobodu, zahrada Strakovy akademie
  • křest knihy „Oběti okupace“ – Mirek Topolánek, zahrada Strakovy akademie
  • přijetí zahraničních disidentů u prezidenta republiky Václava Klause
 • 22. 8. 2008, křest knihy „Oběti okupace“, Trutnov
 • 25. 8. 2008, literární a diskusní večer „Za vaši a naši svobodu“, Krásný ztráty, Praha
 • 27. 8. 2008, vernisáž výstavy K231, tábor Vojna u Příbrami

ZÁŘÍ

 • 2. 9. 2008, jednání Rady ÚSTR
 • 3. 9. 2008, promítání dokumentu „The Soviet Story – příběh rudého zla“, promítání dokumentárního filmu, ÚSTR
 • 6. 9. 2008, pieta v Bystřici pod Hostýnem (XVI. Muklovská pouť) – zúčastnil se 1. náměstek Miroslav Lehký
 • 7. 9. – 9. 9. 2008, Mezinárodní konference s IPN „Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro“
 • 8. 9. 2008, podpis dohody o spolupráci mezi ÚSTR, ABS a IPN
 • 10. 9. 2008
  • Vychází publikace Živá pochodeň na Stadionu Desetiletí, Protest Ryszarda Siwce proti okupaci Československa v roce 1968 (autor Petr BLAŽEK)
  • návštěva maďarské delegace (účastníci mezinárodní konference „Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro) 1956 Institute – ředitel Janos Rainer University of National Defense – Andrea Kozáry
 • 11. 9. 2008, návštěva barmských aktivistů, kteří přijeli na základě pozvání Člověka v tísni, ÚSTR, ABS
 • 15. 9. 2008, jednání vědecké rady, ÚSTR
 • 17. 9. 2008, jednání Rady ÚSTR
 • 18. 9. 2008
  • Mezinárodní vědecké symposium konané u příležitosti 70.výročí podpisu mnichovské dohody v roce 1938, ÚSTR
  • exkurze v ÚSTR a ABS účastníků dvoudenní konference Krajané a exil: 1948 a 1968, kterou uspořádal Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů, mezinárodní vědecké symposium k 70. výročí mnichovské dohody, ÚSTR
  • účast a vystoupení na veřejném slyšení v EP organizovaném na podporu partnerské instituce v Bulharsku
 • 24. 9. 2008, školení důstojníků GŠ AČR, studentů z Univerzity obrany
 • 25. 9. 2208 – Filmový seminář Téma: Zapomenuté transporty: Estonsko (režie Lukáš Přibyl) Host: Lukáš Přibyl
 • 26. 9. 2008, návštěva plukovníka v.v. Zbyňka Čeřovského, ÚSTR, ABS
 • 29. 9. 2008
  • vernisáž „Aby se to už neopakovalo“, právnická fakulta MU, Brno
  • vernisáž „Mnichovská zrada“, Písecká brána, Praha
 • 30. 9. 2008
  • spuštěn na webové stránce ABS modernizovaný vyhledávač v evidenčních záznamech dle zákona č. 107/2002 Sb. převzatých od MV ČR
  • vystoupení na Fóru KPV ČR, Brno 2008

ŘÍJEN

 • 1. 10. 2008, návštěva zástupce vedoucího mise velvyslanectví Nizozemského království v ČR Jennse de Mol, ÚSTR
 • 2. říjen 2008 – Přednáška Téma: Třetí odboj – Skupina „Tajný svaz osvobození Evropy“ Přednášející: Martin Tichý
 • 5. 10. – 13. 10. 2008, služební cesta USA
  • Přednáška ve Woodrow Wilson Center (USA) na téma Československá zpravodajská služba v době studené války
  • jednání s ředitelkou U. S. Holocaust Memorial Museum Sarou Bloomfield
  • jednání na českém zastupitelském úřadě o spolupráci
  • Setkání se členy vědecké rady, Boston University.
 • 6. 10. 2008, Vernisáž výstavy „21. srpen 1968 ve fotografii“, Kulturní centrum Novodvorská, Praha 4
 • 8. 10. 2008, exkurze – pracovníci Matice české Národního muzea, ÚSTR
 • 9. říjen 2008 – Filmový seminář Téma: Historie naruby (kontrafaktuální dokumentární filmy režiséra Miloslava Kučery) Host: režisér Miloslav Kučera
 • 14. 10. 2008, jednání Rady ÚSTR
 • 15. 10. 2008, jednání Vědecké rady
 • 16. 10. 2008 – Přednáška historika Téma: Cesta KSČ k uchopení moci (1945-1948) Přednášející: Václav Veber
 • 17. 10. 2008, návštěva druhé tajemnice estonské velvyslankyně v ČR Ingrid Amer v ÚSTR a ABS
 • 20. 10. 2008, jednání s místopředsedou vlády o aktivitách ÚSTR v rámci předsednictví ČR v EU v roce 2009
 • 21. 10. – 24. 10. 2008, přednáška „Political Limits of the Prague Spring Reform Movement“, Bilkent Universita, Ankara, Turecko
 • 22. 10. 2008, návštěva studentů Center for study of learning, The Georgie Washington University v ÚSTR a ABS
 • 23. 10. 2008 – Diskuse s pamětníky Téma: Čech v souostroví GULAG Host: Jan Plovajko Moderátor: Vladimír Bystrov
 • 24. 10. 2008, návštěva delegace z United States Holocaust Memorial Museum v ÚSTR a ABS
 • 25. 10 . 2008, podpis mezinárodní dohody o spolupráci ÚSTR a ABS s United States Holocaust Memorial Museum v rezidenci velvyslance USA v ČR
 • 27. 10. 2008,1. náměstek ředitele Ústavu Miroslav Lehký se stal členem mezinárodního Nominačního výboru pro udělování ceny Jána Langoše Nadací Jána Langoše a zúčastnil se jednání v Bratislavě o nominací laureátů ceny pro tento rok
 • 27. 10. 2008 slavnostní spuštění pamětnického digitálního archivu „Paměť národa“, který byl připraven ve spolupráci s Českým rozhlasem, občanským sdružením Post Bellum a Úřadem vlády České republiky.
  • Tisková konference ke spuštění tohoto portálu na Úřadu vlády České republiky za účasti vicepremiéra RNDr. Alexandra Vondry, generálního ředitele Českého rozhlasu Václava Kasíka, ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Pavla Žáčka, a ředitele občanského sdružení Post Bellum Mikuláše Kroupy
 • 28. 10. 2008, Vernisáž „Tváře moci“, Náměstí Svobody, Brno
 •  29.10. 2008
  • otevření nové Knihovny Jána Langoše v prostorách Ústavu za účasti paní Gabriely Langošové, místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Jiřího Lišky, kulturního atašé velvyslanectví Slovenské republiky I. Otčenáše, starostky Prahy 3 M. Kozumplíkové předsedkyně Rady ÚSTR N. Kavalírové a předsedy Vědecké rady ÚSTR J. Pernese
  • projednání Výroční zprávy Ústavu za rok 2007 na schůzi ústavně-právního výboru Parlamentu ČR
 • 30. 10. 2008
  • projednání návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2009 – kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů – na schůzi finančního podvýboru Ústavně právního výboru Parlamentu ČR
  • Filmový seminář Téma: Stát proti víře (1991) Host: režisérka Angelika Hanauerová Moderátor: Petr Kopal
  • prezentace projektu Člověka v tísni „Příběhy bezpráví“, na němž se podílí Ústav pro studium totalitních režimů ( kino Světozor, Praha 1)

LISTOPAD

 • 4. 11. 2008, vernisáž „Za vaši a naši svobodu – Protesty proti srpnové okupaci Československa: BLR, MLR, NDR, PLR a SSSR“, atrium Fakulty sociálních studií MUJ, 4. listopadu 2008, Brno
 • 5. 11. 2008
  • projednání návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2009 – kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů – na schůzi Ústavně právního výboru PČR
  • jednání Rady ÚSTR
 • 6. 11. – 7. 11. 2008, uzavření mezinárodních dohod o spolupráci s partnerskými institucemi: Ústavem paměti národa na Slovensku a Historickým archivem státobezpečnostních služeb Maďarska v Maďarsku
 • 6. 11. Přednáška historika Téma: Komunistická propaganda Přednášející: Petr Kopal
 • 10. 11. 2008
  • jednání se zástupkyní Muzea hlavního města Prahy A. Křížovou, příprava podpisu smlouvy o spolupráci při přípravě výstavy Na frontě studené války – Československo 1948 – 1956
  • mezinárodní Workshop „Platform of European Memory and Conscience“, ÚSTR s Úřadem vlády ČR, Lichtenštejnský palác, Praha
 • 11. 11. 2008
  • mezinárodní seminář „ Proces vyrovnání se s totalitní minulostí zemí střední a jihovýchodní Evropy, ÚSTR
  • jednání s ředitelem festivalu „Prag – Berlin – Festival“ panem D. R. Parisekem a jednání o další spolupráci mezi našimi institucemi, Berlín
 • 12. 11. 2008, Mezinárodní badatelské sympozium „Paměť národa“, ÚSTR
 • 13. 11. 2008, Filmový seminář Téma: Hovory o totalitě (projekce celovečerního filmu Jen o rodinných záležitostech) Host: režisér Jiří Svoboda
 • 14. 11. 2008, vernisáž Tváře moci, Václavské náměstí, Praha
 •  15. 11. 2008
  • vychází Paměť a dějiny č. 3/2008
  • vychází publikace Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli (v československých podmínkách) autora Prokopa TOMKA
 • 19. 11. – 21. 11. 2008, mezinárodní konference „Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945-1989, II“ pořádaná pod záštitou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR a ve spolupráci s Historickým ústavem SAVS a INP, Senát Parlamentu ČR, Praha
 • 20. 11. 2008
  • křest knihy „Ze země pana Nikoho“ Z. Herbert a J. Zahradníček za účasti 1. náměstka ÚSTR M. Lehkého, Polský institut, Praha
  • Přednáška Téma: Komunistické Československo jako exil po roce 1948 Přednášející: Milan Bárta
 • 25. 11. 2008
  • jednání s předsedou správní rady Opona o.p.s. M. Vocelem a vedoucí kanceláře paní B. Lejsalovou o vzájemné spolupráci, Brusel
  • jednání se zástupkyní European Partnership for Demokracy K. Prunel, Brusel
  • Přednáška Téma: Okupační stávka vysokoškoláků v listopadu 1968 Přednášející: Jaroslav Pažout
 • 26. 11. – 28. 11. 2008, podepsání smlouvy o spolupráci mezi ÚSTR a Oponou, o.p.s, při realizaci společných akcí v rámci projektu „Cirkus totality“, které se uskuteční v roce 2009
 • 27. 11. 2008
  • návštěva paní Elizabeth Wilson, odborné asistentky pro lidská práva, Seton Hall University, USA, ÚSTR
  • Filmový seminář Téma: Uvnitř vnitra (dokumentární zpověď Kamila Pixy) Hosté: režisér Josef Císařovský Moderátor: Petr Slinták
 • 28. 11. 2008, jednání s velvyslancem ČR na Slovensku V. Galuškou o spolupráci při pořádání akcí v roce 2009

PROSINEC

 • 3. 12. 2008
  • projednávání výroční zprávy ÚSTR za rok 2007, Senát Parlamentu ČR
  • jednání Rady ÚSTR
 • 4. 12. 2008 – Diskuse s pamětníky Téma: Prameny k historii českého undergroundu Hosté: Trevor Hagen (sociolog), Martin Machovec (literární historik), Pavel Ptáčník (ABS) Moderátor: František Stárek
 • 7. 12. – 11. 12. 2008, Služební cesta Rusko
  • jednání s představiteli mezinárodního sdružení Memorial o podepsání dohody o spolupráci a účasti na plánovaném slyšení v Evropském parlamentu
  • jednání s velvyslancem ČR v Moskvě Ing. M. Kostelkou o plánovaných aktivitách v rámci předsednictví ČR v Radě Evropské unie a možnostech spolupráce především při pořádaní výstav v prostorách Českého centra.
 • 11. 12. 2008 – Filmový seminář Téma: Hovory o totalitě – projekce dokumentárního filmu „Až na dno zrady – Emanuel Moravec“ Host: Jiří Pernes
 • 16. 12. – 17. 12. 2008, podepsání dohody o vytvoření Mezinárodní pracovní sítě, organizované BStU, Berlín
 • 16. 12. – 18. 12. 2008, jednání s představiteli Ukrajinského institutu národní paměti v Kyjevě o podepsání dohody o spolupráci, výměně zkušeností a možnosti badatelské činnosti v archivech bývalé KGB USSR. Současně proběhlo jednání o účasti Ukrajinského institut národní paměti na plánovaném slyšení v Evropském parlamentu a dubnové mezinárodní konferenci „Odboj a odpor proti totalitním režimům ve střední a východní Evropě“. Jednání s velvyslancem ČR v Kyjevě J.Baštou o plánovaných aktivitách v rámci předsednictví ČR v Radě Evropské unie a možnostech spolupráce.
 • 18. 12. 2008, Přednáška Téma: XIV. sjezd KSČ ve Vysočanech a jeho ohlasy Přednášející: ukáš Cvrček
 • 19. 12. 2008, prezentace nových publikací ÚSTR
  • KUDRNA, Ladislav: Jeden ze zapomenutých mužů. Plukovník letectva Petr Uruba, nejstarší žijící pilot 311. čs. stíhací perutě a jeho cesta „krátkým“ 20. stoletím
  • VANĚK, Pavel – Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech 1951 – 1955
  • Mnichov 1938 a česká společnost – sborník ze sympozia k 70. výročí podepsání mnichovské dohody
  • Paměť a dějiny č. 3/2008
  • Představení výukového DVD 1968: Zmařené naděje k problematice roku 1968
 • 22. 12. 2008, jednání s ředitelem mezinárodního festivalu Mene Tekel Mgr. Janem Řeřichou o spolupráci při přípravě letošního ročníku, jehož spolupořadatelem bude ÚSTR
 • 30. 12. 2008 – Vydání publikací :
  • FORMÁNKOVÁ, Pavlína – KOURA, Petr: Žádáme trest smrti. Propagandistická kampaň doprovázející proces s Miladou Horákovou. Studie a edice dokumentů.
  • Jana PÁVOVÁ: Demagog ve službách strany: portrét komunistického politika a ideologa Václava Kopeckého
  • Vychází Paměť a dějiny č. 4/2008

LEDEN 2009

 • 15. 1. 2009 – vydání publikace Jan Palach ´69 autoři Petr BLAŽEK, Patrik EICHLER, Jakub JAREŠ (ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy)

Jiří Reichl tiskový mluvčí ÚSTR gsm: +420– 725 787 524 email: press@ustrcr.cz