23. ZÁŘÍ


● 1950: Josef Goldschmid

převaděč a agent-chodec, popraven komunisty

zdroj Archiv bezpečnostních složek, f. vyšetřovací spisy V-5552 Josef Goldschmid

„Osoba Josefa Goldschmida není jednobarevná, v jeho minulosti existovaly temné kriminální stránky a své cesty přes hranici začínal jako pašerák. Na druhé straně však, byť za úplatu, převedl celou řadu lidí za svobodou do západní Evropy, pomáhal udržovat kontakty emigrace s blízkými doma a jako kurýr přinesl řadu zpráv o situaci v Československu. Lze tedy soudit, že (…) patří k těm, jež položili životy na oltář třetího odboje,“ píše se v závěru životního příběhu Josefa Goldschmida v knize Agenti-chodci na popravišti autorů Ivo Pejčocha a Prokopa Tomka. Pocházel z Prahy, kde se narodil 15. července 1913. Jeho otec brzy zemřel, na výchovu jeho a tří sourozenců tak zbyla pouze matka. Goldschmid příležitostně pracoval, ale přiživoval se také různými drobnými podvůdky a krádežemi. Nezákonná činnost jej dokonce přivedla za mříže, je však třeba dodat, že se jí dopouštěl jako velmi mladý a později se už živil řádnou prací. Po únorových událostech usoudil, že v zemi nechce žít a v březnu 1948 přešel ilegálně hranice do americké okupační zóny Německa. Během pobytu v utečeneckém táboře souhlasil, že zdejšímu spolubydlícímu převede do Německa jeho ženu. Potřeba převést další s režimem nespokojené občany z Československa se postupně zvyšovala, rovněž i předávání vzkazů a informací rozděleným rodinám. Úspěšná přeshraniční činnost Goldschmida nezůstala bez povšimnutí ani tajným službám a brzy byl úkolován i CIC. Je otázkou, jak dlouho by byl Goldschmid úspěšný, ale smůla tomu chtěla, že při jedné z četných návštěv Československa byl poznán „uvědomělým“ občanem, který na něj přivolal hlídku SNB. Po přestřelce, kdy se Goldschmidovi podařilo i část tajných dokumentů spálit, byl nakonec 17. května 1949 zatčen. Po krutých výsleších bylo spolu s Josefem Goldschmidem obviněno dalších 17 osob. Státní soud v Praze vynesl nad skupinou mimořádně tvrdé tresty. Josef Goldschmid byl odsouzen k trestu smrti, dále padly dva doživotní tresty, jeden trest v délce 25 let, dva na 20 let apod. Většina těchto odsouzených se na svobodu dostala až v roce 1960 na základě velké prezidentské amnestie. Životní pouť Josefa Goldschmida se měla uzavřít na popravišti 6. září 1950. „Kurýr se však odhodlal vzdorovat režimu až do samotného konce. V noci před popravou si (…) přeřezal žíly na obou rukách, ztratil velké množství krve a exekuce tak nemohla být provedena (…). Život si samozřejmě nezachránil, datum popravy bylo pouze posunuto, ale nenáviděnému režimu způsobil komplikace i při svém odchodu z tohoto světa,“ konstatují autoři v knize Agenti-chodci na popravišti. Josef Goldschmid zemřel ve věku pouhých 37 let na šibenici na nádvoří věznice Praha Pankrác 23. září 1950.