14. ÚNORA


● 1989: Novela pendrekového zákona

zvýšení trestů podle § 156a tr. z. a mělo odradit obyvatelstvo od účastí na protirežimních akcích opozice

foto archiv

Předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky schválilo tzv. zákonné opatření, jímž se zpřísňoval pendrekový zákon z 22. srpna 1969, který byl namířen proti Čechoslovákům protestujícím proti okupaci. Novela pendrekového zákona zvýšila trest podle § 156a tr. z. ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele ze šesti měsíců na jeden rok, zatímco u přečinu proti veřejnému pořádku se zvýšil trest ze tří měsíců na šest a možnost uložit pokutu vzrostla z pěti tisíc na 20 tisíc. Přečinu proti veřejnému pořádku (pokud tedy nešlo rovnou o trestný čin) se přitom dopustil nejen ten, kdo se účastní akce narušující veřejný pořádek, kdo k takové akci vyzývá nebo ji podporuje, kdo neuposlechne výzvy veřejného činitele k zachování veřejného pořádku nebo kdo k takovému neuposlechnutí jiného vybízí, ale i ten, kdo vyhotoví, umožní vyhotovení nebo rozšíří tiskovinu, která svým obsahem narušuje zájem socialistického státu na zachovávání veřejného pořádku.