30. SRPNA


● 1903:  ⃰  BOHUMIL LAUŠMAN

český a československý sociálnědemokratický politik, politický vězeň

foto Archiv Poslanecké sněmovny

Bohumil Laušman se narodil 30. srpna 1903 v Žumberku a od mládí byl činný v sociálně demokratické straně a spřízněných hnutích. Do Parlamentu byl zvolen v roce 1935 a poslancem byl až do německé okupace. Poté odešel do exilu a v Británii se stal členem Státní rady Československé v Londýně (1940–1945). V březnu 1945 se účastnil moskevských porad projednávajících složení a program Národní fronty, po válce zpočátku prosazoval úzkou spolupráci s komunisty, ale tuto pozici postupně opouštěl až nakonec požadoval samostatnou levicovou politiku sociální demokracie bez podřizování se komunistům. V letech 1945-1947 byl ministrem průmyslu, ve funkci skončil, když se stal předsedou Československé sociálně demokratické strany. Krátce po převratu v únoru 1948 opět emigroval. Z Rakouska byl ale v prosinci 1953 unesen tajnou službou a odsouzen na 17 let vězení. V něm dne 9. května 1963 ve věznici v Praze-Ruzyni Bohumil Laušman za nevyjasněných okolností zemřel. Bylo mu 59 let.

Související: