25. SRPNA


● 2023: Juliana Jirousová

malířka a signatářka Charty 77, laureátka Ceny Václava Bendy (ÚSTR 2013)

foto Přemysl Fialka / ÚSTR

Juliana Jirousová, rozená Stritzková, se narodila se 17. září 1943 ve Staré Říši do rodiny akademického malíře Otto Stritzka. Její matkou byla malířka Marie Florianová, dědečkem pak významný katolický myslitel, staroříšský nakladatel a vydavatel Josef Florian. Po vystudování střední školy na začátku 60. let nemohla kvůli svému původu dál studovat, vyzkoušela tak různá zaměstnání a začala sama malovat. V psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě s pacienty malovala v rámci tamní arteterapie. V roce 1968 uspořádala v Praze výstavu svých obrazů, ta ale byla z důvodu invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa po třech dnech ukončena. V Praze zůstala, v roce 1972 se zde seznámila s básníkem Ivanem Martinem Jirousem, za kterého se v roce 1976 provdala. Podílela se na jeho aktivitách v českém disentu, za které končil pravidelně ve vězení, podepsala s ním i Chartu 77. Zažila bezpočet domovních prohlídek, návštěv ve vězení a obrovský kus života pod policejním dohledem. Dopisy, které Martinu Jirousovi psala do vězení vyšly v roce 2015 v knize Ahoj, můj miláčku. Po pádu komunistického režimu se manželství rozpadlo. Juliana Jirousová se pak dál věnovala výtvarnému umění, tvořila zejména obrazy světců. V roce 2013 obdržela od Ústavu pro studium totalitních režimů Cenu Václava Bendy. Zemřela v rodinném kruhu 25. srpna 2023 ve věku 79 let.

Související: