3. LEDNA


● 1951: † František Bořek Dohalský z Dohalic

český šlechtic, diplomat, básník, člen protinacistického odboje

foto rodinný archiv Dohalských / SI

f

f

Související: