16. LEDNA

● 1943: † František Závorka

český voják, velitel paraskupiny Antimony

foto archiv

Skupina Antimony zahajovala druhou operační vlnu vojenských výsadků na území Protektorátu Čech a Moravy. Byla tříčlenná, kromě velícího nadporučíka Františka Závorky ji tvořil četař Stanislav Srazil a radiotelegrafista svobodník Lubomír Jasínek. Po vysazení 24. října 1942 se skupině podařilo navázat kontakty s odbojem, především s doc. Vladimírem Krajinou a obnovit radiové spojení s Londýnem. S pomocí zrádce Karla Čurdy se gestapo dostalo na stopu Krajinovi a také k úkrytu parašutistů v Rovensku pod Troskami. 16. ledna 1943 se gestapo pokusilo o jejich zatčení, Závorka s Jasínkem v bezvýchodné situaci požili jed a zemřeli dřív, než mohli být zatčeni. Krátce na to skončil v rukou gestapa i třetí člen skupiny. Srazil byl přinucen k radiové protihře, Londýn stačil ale varovat, skončil proto v Terezíně, kde byl popraven v říjnu 1944.

● 1969: Čin Jana Palacha

student, který se na protest proti okupaci zapálil na Václavském náměstí v Praze (zemřel o tři dny později)

Tématu Jana Palacha a jeho následovníků se v ÚSTR věnuje zejména historik

Petr Blažek, email: petr.blazek@ustrcr.cz

Související: