10. KVĚTNA


1898:  ⃰  MILOSLAV STEHLÍK

československý voják, účastník protinacistického odboje, plukovník generálního štábu i. m.

repro z knihy Vlast a čest byly jim dražší nežli život (Eduard Stehlík a Ivan Lach)

Miloslav Stehlík se narodil 10. května 1898 v obci Kovanice nedaleko Poděbrad. Již v roce 1913 nastoupil na pražskou kadetní školu, kterou v roce 1917 úspěšně absolvoval. V říjnu 1918 se přihlásil do československé armády, v roce 1929 úspěšně složil přijímací zkoušky na Válečnou školu, kterou v roce 1932 ukončil v hodnosti kapitána a stal se důstojníkem generálního štábu. Až do likvidace čs. branné moci v létě 1939 působil na velitelství v Olomouci, poté nastoupil jako tiskový referent k Okresnímu úřadu v Benešově. Zde se velice aktivně zapojil do odboje v rámci zpravodajské organizace tzv. tiskových důvěrníků vládního rady dr. Zdeňka Schmoranze. Vzhledem k nedostatečné konspiraci byla jejich činnost odhalena a příslušníci skupiny včetně majora Stehlíka pozatýkáni. Vězněn byl v Praze na Pankráci, poté ve věznicích a káznicích v Německu – Plavně, Cvikově, Drážďanech a Berlíně. Zde byl v polovině prosince 1941 odsouzen za přípravu velezrady a velezrádné jednání směřující k násilnému odtržení části území říše organizovanou činností na tři roky káznice. Trest si odpykával ve věznici v Budyšíně, ale jeho organismus vyčerpaný krutými výslechy a mnohaměsíčním vězněním už další žalářování nevydržel. Major generálního štábu Miloslav Stehlík zemřel v budyšínské káznici ve středu 21. října 1942 necelou hodinu po půlnoci. V roce 1945 jej prezident republiky in memoriam vyznamenal Čs. válečným křížem 1939 a v roce 1948 jej posmrtně povýšil do hodnosti plukovníka generálního štábu.