30. ČERVENCE


● 1914:  ⃰  Ignác Syrovátka

voják, účastník protinacistického zahraničního odboje, politický vězeň v 50. letech, generálmajor

foto ABS, sbírka Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy: arch. č. V-6297 MV

Ignác Syrovátka, přáteli přezdívaný Nanda, se narodil 30. července 1914 v Buchlovicích a vyučil se zahradníkem. Střední školu zahradnickou zakončil v červnu 1936 maturitou. V říjnu 1936 pak narukoval na základní vojenskou službu a byl zařazen do vojenské akademie v Hranicích. Po rozpuštění armády v roce 1939 se zapojil do ilegální organizace Obrana národa. V červenci téhož roku překročil hranice a jako dobrovolník vstoupil do francouzské armády. Účastnil bojů na Marně, Seině a Loiře. Po kapitulaci Francie se dostal do Anglie, kde absolvoval parašutistický výcvik. Koncem ledna 1944 se přihlásil k převelení do Sovětského svazu, v polovině dubna 1944 byl na Ukrajině zařazen ke 2. čs. samostatné paradesantní brigádě a nasazen na frontu. Zúčastnil se Karpatsko-dukelské operace, ale jeho brigáda byla v září stažena z fronty a přesunuta na letiště Tri Duby na pomoc Slovenskému národnímu povstání. Z války se Ignác Syrovátka vrátil s hodností štábního kapitána, následně byl povýšen do hodnosti majora a na podzim 1946 začal studovat Vysokou vojenskou školu v Praze. Studium mu bylo přerušeno na zásah Státní bezpečnosti. V roce 1949 byl zatčen a po vykonstruovaném procesu odsouzen na tři a půl roku do věznice v Plzni na Borech. Po propuštění na svobodu byl zbaven všech vojenských hodností a zůstal pod dohledem StB. Vystřídal několik dělnických profesí, začal nakonec opět studovat a v roce 1963 byl promován inženýrem se specializací na zahradní a parkovou architekturu. Poté pracoval jako zahradní architekt v Prešově až do důchodu v roce 1974. Své plné rehabilitace se Ignác Syrovátka dočkal až v roce 1990, kdy mu byla navrácena všechna vyznamenání a hodnost. Zároveň mu byla rozkazem v roce 1990 udělena Medaile za Zásluhy o ČSLA I. stupně. V září 1993 ho prezident Václav Havel jmenoval generálmajorem. Zemřel 23. června 1998 v Prešově ve věku 83 let a je pochován v rodných Buchlovicích.