28. ČERVENCE


● 1923:  ⃰  Josef Charvát

úředník, účastník protikomunistického odboje, popraven komunisty

foto: Archiv bezpečnostních složek, sbírka Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy (V), arch. č. V-6381 MV

Josef Charvát se narodil v Praze, a přestože vyrůstal bez otce, který zemřel pouhý rok po jeho narození, dostalo se mu vzdělání a začal pracovat jako technický úředník v pražském závodě Zbrojovky Brno. Na podzim 1945 dokonce nastoupil na vysokou školu, ale studia musel ukončit, aby uživil svou mladou rodinu. Po únoru 1948 vstoupil do KSČ, nicméně s jejím programem a cíli se neztotožnil, naopak se rozhodl s nastupujícím totalitním režimem bojovat. Společně se svou manželkou pomáhal lidem, kteří byli komunistickou mocí pronásledováni, a jeho protikomunistická odbojová činnost vyvrcholila účastí na pokusu osvobodit politické vězně z litoměřické věznice pod vedením Vratislava Polesného. Státní bezpečnost oba manžele zatkla 17. května 1949 a obvinila je z přípravy ozbrojeného puče, ke kterému mělo dojít v součinnosti s dalšími odbojovými skupinami právě v tento den. Celkem bylo státní prokuraturou žalováno v souvislosti s touto akcí 98 osob, které byly rozděleny do pěti skupin a souzeny postupně dvěma senáty Státního soudu v Praze – civilním a smíšeným. Přelíčení se skupinou, do které byli manželé Charvátovi zařazeni, proběhlo v srpnu 1949 a vyneslo celkem dva tresty smrti – jeden z nich právě pro Josefa Charváta za zločin velezrady, zločinného vyzvědačství a pokusu o vraždu. Manželka Vlasta byla odsouzena k doživotnímu žaláři. Již předtím následkem výslechu vyšetřovateli StB potratila. U všech těchto obžalovaných soud vyslovil také pozbytí čestných práv občanských a konfiskaci celého jmění. Po zamítnutí milosti byl Josef Charvát spolu s dalšími pěti odsouzenými popraven 5. listopadu 1949 v Praze na Pankráci ve věku pouhých 26 let. Manželka Vlasta se z komunistických věznic vrátila až na sklonku roku 1963 na základě amnestie. Synu Petrovi bylo v té době patnáct let. V květnu 2022 byla na dům ve Svatovítské ulici v Praze 6, kde k zatčení StB došlo, umístěna pamětní tabulka Poslední adresy.

Koordinátorkou projektu Poslední adresa v České republice je:

Edita Jiráková, email: edita.jirakova@ustrcr.cz

Související: