16. ČERVENCE


● 1943: † Julian Stříbrný

legionář, plukovník, člen protinacistické odbojové organizace Obrana národa, popraven nacisty

zdroj Archiv Čs. obce legionářské

Julian Stříbrný se narodil 9. listopadu 1883 v Kladně. Vystudoval průmyslovou školu v Brně, ale jako v případě mnohých jiných jeho vrstevníků, jeho další život ovlivnila válka. Do armády byl povolán v roce 1914, nejprve působil na italské, od roku 1916 na ruské frontě. V armádě zůstal i po návratu do nové republiky – podplukovníkem byl jmenován v roce 1924, poté působil jako posádkový velitel v Kadani, v roce 1937 odešel na Slovensko. Do Kladna se vrátil po rozpadu Československa a v červenci 1939 byl převeden do výslužby. Ve svém rodném městě se za protektorátu aktivně zapojil do odbojové činnosti, na popud generála Františka Kraváka byl pověřen velením vojenské organizace Obrana národa na Kladensku. V únoru 1940 byl zatčen při pokusu o přechod hranic. Za nacistický odboj prošel několika koncentračními tábory, plukovníka Juliana Stříbrného popravili ve věku 59 let ve věznici v Drážďanech dne 16. července 1943. V rodném Kladně je po něm pojmenována ulice Plk. Stříbrného, na domě čp. 705 byla v roce 1947 instalována pamětní deska.