Zprávu školní inspekce přijímáme s pochybami

Se zájmem jsme si přečetli tematickou zprávu České školní inspekce Výuka soudobých dějin na 2. stupni základních škol a na středních školách. Vyznívá pro ÚSTR lichotivě, avšak dáváme ke zvážení její hodnověrnost. Zejména pro odbornou obec připravujeme důkladný rozbor této zprávy. Skutečnost, že se Inspekce věnuje stavu výuky soudobých dějin, rozhodně vítáme. Ve fázi přípravy tematické inspekční činnosti působili v roli konzultantů pracovníci oddělení vzdělávání z Ústavu pro studium totalitních režimů. Samotná realizace a text zprávy, na něž již ÚSTR neměl vliv, však budí otázky týkající se metody sběru, práce s daty a jejich interpretace. Tematická zpráva je v tomto směru příliš kusá. Chybějí dotazníky s původními otázkami a není jasný ani způsob výběru vzorku, ani to, jakým způsobem se v tematické zprávě odrážejí návštěvy škol a pozorování výuky. Proklamace učitelů, kteří odpovídali v dotazníku o své vlastní výuce, nejsou zřetelně interpretovány jako sebehodnocení. Řada výsledků se navíc výrazně odlišuje od dřívějších výzkumů (Gracová a Labischová 2011, Factum Invenio a ÚSTR 2012), k čemuž chybí jakákoli reflexe. Příkladně u grafu č. 10, který se týká rozšíření pomůcek podle producentských organizací, lze pochybovat o validitě odpovědí. Výsledkem tematické zprávy je tedy bohužel sada informací s nejasnou hodnověrností a relevancí.