Workshop k propojení databází sovětských represí

Vytvoření jednotné databáze sovětských represí – to bylo téma třídenního workshopu, který ve dnech 2.–4. března 2016 proběhl na půdě Ústavu pro studium totalitních režimů. Jeho organizátorem bylo sdružení Gulag.cz, na jehož pozvání přijeli zástupci několika poboček ruského sdružení Memorial. Výsledkem workshopu je dohoda na vytvoření jednotného vyhledávacího systému, který propojí jednotlivé databáze zúčastněných jako je například projekt Oběti politického teroru v SSSR (lists.memo.ru), Virtuální muzeum Gulagu (gulagmuseum.org), mapa Gulagu (http://memo.ru/history/nkvd/gulag/maps/ussri.htm), Topografie teroru (topos.memo.ru), budované Online muzeum Gulag.cz (www.gulag.cz) a několik dalších. Každý takovýto projekt nyní vzniká a rozvíjí se samostatně, plánovaný nástroj umožní propojení informací a tím i snadnější práci pro badatele i autory jednotlivých projektů. Workshopu se vedle zástupců Gulag.cz zúčastnili například historik Alexandr Daniel, ředitelka petrohradské pobočky Memorialu Irina Flige, Andrej Blinušov z Memorialu v Rjazani či kurátorka vzdělávací ch programů moskevského Memorialu Alexandra Polivanova.