Ve Washingtonu otevřeli výstavu věnovanou Olze Havlové, na které jsme se podíleli

Bylo to v rámci slavnostního zahájení festivalu „Mutual inspirations“, který je věnován Václavu Havlovi. Festival zahájili zástupci iniciativy Političtí vězni .cz: Pavel Bouška s Petrou Čáslavovou prostřednictvím textů Václava Havla a vzpomínek různých osobností přiblížili Havlovu činnost a věznění v době normalizace. Výstavu, sestavenou ze snímků Bohdana Holomíčka, představili její autoři z občanského sdružení PANT spolu se zástupci ÚSTR. O akci byl značný zájem, recepce v prostorách velvyslanectví ČR ve Washingtonu se zúčastnily asi dvě stovky hostů (mj. zástupci ministerstva zahraničí či Pentagonu). Z řad československých exulantů stojí za zmínku přítomnost dcery Milady Horákové či manželky vnuka prvorepublikového premiéra Antonína Švehly. Výstava měla úspěch.