Studenti se zapojí do projektu Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu

Ve dnech 20. a 22. října 2014 proběhla na Evangelické teologické fakultě (ETF) a na Katolické teologické fakultě (KTF) Univerzity Karlovy devadesátiminutová přednáška pro studenty bakalářského studia. Markéta Doležalová a Stanislava Vodičková informovaly studenty o možnosti zapojit se do projektu v rámci dohody mezi ÚSTR a uvedenými fakultami. Projekt je zaměřen na duchovní, kteří čelili perzekuci a aktivně bránili náboženské svobody v letech 1938–1989. Cílem přednášky bylo poskytnout studentům metodologickou podporu, seznámit je s formálními a obsahovými požadavky na hesla Biografického slovníku duchovních křesťanských církví a instruovat je pro práci s prameny. V historických seminářích obou fakult (pod vedením Dr. Petera Moreé na ETF a prof. PhDr. Zdeňka Beneše, CSc. na KTF) se obou přednášek zúčastnilo přibližně 30 studentů.