Poprvé jednala nová Vědecká rada ÚSTR

Praha, 12. června 2013

– Vědeckou radu povede švýcarský historik žijící v Česku Adrian Portmann – von Arburg. Místopředsedkyní byla zvolena francouzská historička Muriel Blaive. Jedenáct přítomných členů rady se shodlo, že je dobré mít v čele mladší osobnosti, nezatížené českými politickými souvislostmi. Zároveň jde o odborníky, kteří dlouhodobě působí na našem území. Vědecká rada je poradním orgánem vedení ÚSTR, nemá žádné přímé pravomoci. Členové se ovšem shodli, že mají zájem podílet se na posuzování pracovní činnosti ústavu velmi aktivně. Předpokládá se, že se v plénu sejdou čtyřikrát ročně. „Naše kompetence se týkají všech odborných otázek – včetně například vzdělávacích programů. Zároveň jsme jen poradní orgán, nemůžeme ústav řídit. Můžeme ovšem mít jiný názor než vedení ÚSTR, a není to problém,“ řekl v průběhu jednání Adrian Portmann – von Arburg. Jednání, které účastí „v publiku“ podpořili téměř všichni členové Rady ÚSTR, trvalo intenzivní čtyři hodiny. Kromě jiného při něm vzniklo několik menších pracovních skupin, které se zaměří na reflexi jednotlivých oblastí činnosti ústavu. Jejich členové mají zájem úzce spolupracovat se zaměstnanci. První skupina se sejde už 25. června, další se chystají pracovat v průběhu léta.