Křest knihy „Film a dějiny 2“, uspořádaný ve spolupráci s nakladatelstvím Casablanca a Národním filmovým archivem

Křest publikace „Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla“ (Praha - Ponrepo, 8.4.2010)

Dne 8. dubna 2010 od 20 hodin se v Ponrepu, promítací síni Národního filmového archivu, uskutečnil křest kolektivní monografie „Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla“ (ed. P. Kopal), která vyšla v koedici s nakladatelstvím Casablanca. Úlohy kmotra se zhostil filmový historik doc. Ivan Klimeš (vedoucí Katedry filmových studií FF UK) za účasti ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů doc. PhDr. Jiřího Pernese, Ph.D., náměstka PhDr. Jaromíra Kaluse, většiny autorů knihy a řady pozvaných hostů (historiků, filmologů i filmařů). Akce byla součástí cyklu Hovory o totalitě, čemuž odpovídal i další program, sestávající z projekcí tří krátkých propagandistických filmů, dvou z období protektorátu a jednoho z 50. let: Nový život mládeže / Das neue Leben der Jugend (1944, r. V. Svoboda), Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení (1950, r. P. Freiman) a II. Filmové žně. Zlín 1941. Projekcím předcházely odborné úvody proslovené filmovými historiky (J. Jaroš, P. Kopal a T. Czesany-Dvořáková).