Přes dvě stovky návštěvníků zažily historicky první Den otevřených dveří

Byl to mimořádný úspěch: v ABS i v ÚSTR jsme měli po celou dobu plno, příchozí ukázali dostatek zájmu i dobré nálady a Česká televize z průběhu odvysílala sedm živých vstupů. Archiv bezpečnostních složek zažil první Den otevřených dveří už loni, ale letos se poprvé otevřel ve třech budovách, a pro Ústav to znamenalo úplnou premiéru. Začínalo se už ráno v budově ABS v Praze Na Struze, a to dokonce dřív, než jsme původně plánovali. Předem totiž ohlásili návštěvu studenti z gymnázia PORG, a tak se jim dostalo zvláštní péče ještě před oficiálním začátkem. Komentované prohlídky zahajovala v badatelně ředitelka Archivu Světlana Ptáčníková. Pak se návštěvníci podívali i do míst běžně nepřístupných. Zhlédli depozitář, lustrační a digitalizační pracoviště i stylizovanou restaurátorskou dílnu, a zažili dokonce i „oživlé archiválie“: hrané scénky věrohodně znázorňující estébácký výslech protikomunistického odbojáře či „vytěžování spolupracovnice řídícím orgánem“. Přes jistou zábavnost měly i vážný vzdělávací přínos, mimo jiné díky perfektně oživenému dobovému slangu. Mnozí návštěvníci po dopoledni na Struze přešli do hlavní budovy v Siwiecově ulici, kde je v odpoledních hodinách vítali především pracovníci Ústavu pro studium totalitních režimů. Postupně ve skupinkách prošli celkem osm stanovišť, která jim představila hlavní činnosti Ústavu i Archivu. Dozvěděli se, co všechno nabízí Knihovna Jána Langoše, viděli digitalizaci archiválií, oddělení vzdělávání jim přiblížilo svůj podíl na tom, aby výuka moderních dějin v českých školách byla smysluplná a efektivní – od multimediálních aplikací či metodických příruček až po e-learningové kurzy. Seznámili se také s úspěšnými projekty, u kterých veřejnost ne vždycky tuší, že se na nich ÚSTR podílí, ať už jde o Gulag.cz – ve světě jedinečné virtuální muzeum gulagu – nebo o portál Paměť národa. Všechny návštěvníky krátce přijal ve své pracovně i ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra. Na komentované prohlídky navázal hudební a filmový večer věnovaný československému undergroundu, kterým provázel František „Čuňas“ Stárek. Situován byl stylově do podzemní garáže. Den otevřených dveří byl jedním ze signálů, že ÚSTR i ABS chtějí oslovovat širokou veřejnost. Organizátoři věří, že mu veřejnost porozuměla. Ostatně, příznivé ohlasy tomu nasvědčují.

Fotogalerie