Fórum Konfederace politických vězňů v Brně

Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček a první náměstek Ústavu Miroslav Lehký se v úterý 30. září 2008 zúčastnili již tradičního Fóra Konfederace politických vězňů. Jeho součástí bylo i promítání filmu The Soviet Story – příběh rudého zla, na jehož otitulkování a distribuci se Ústav podílel. Ústav i Archiv však měli zastoupení i v podobě účasti členů Rady Ústavu. Chybět samozřejmě nemohla předsedkyně Konfederace politických vězňů a Rady Ústavu Naděžda Kavalírová. Mezi řečníky byl i rektor Masarykovy university v Brně a člen Rady Ústavu Petr Fiala a účastnil se i další radní Jan Zahradníček. Úvodní slovo pronesla Naděžda Kavalírová, která přivítala bratry a sestry a vyslovila velkou satisfakci nad tím, kolik lidí se do sídla Veřejného ochránce práv v Brně dostavilo. Předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka ve své zahajovací řeči vyzvedl především fakt, že se političtí vězni stále setkávají a působí aktivně i na daleko mladší spoluobčany. Vyzdvihl také, že letos konečně vznikl Ústav pro studium totalitních režimů. „Musí ukázat oprávněnost své existence především tím, že bude zveřejňovat jasná fakta z naší historie, která nebudou politicky zabarvená. Jedině tak ospravedlní svůj vznik a umlčí kritiky,“ řekl na závěr projevu Přemysl Sobotka. Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček seznámil přítomné s dosavadní činnosti Ústavu a nastínil i projekty do budoucna. Především se zmínil o úsilí vybudovat celoevropskou instituci, která se bude zabývat studiem totalitních režimů a také o připravovaném slyšení v Evropském parlamentu, kde bude jednou z tem srovnání zločinnosti komunistického a nacistického režimu. V druhé části programu Fóra byl promítnut film The Soviet Story, který na všech přítomných zanechal hluboký dojem. „V Evropském parlamentu se promítá řada filmů, ale tenhle na mne hodně zapůsobil a i proto jsem dnes přišel na jeho českou premiéru,“ řekl například europoslanec Petr Duchoň, který byl i mezi řečníky fóra. Film srovnávající metody komunistické a nacistické diktatury a počty jejich obětí, bude distribuovat Ústav pro studium totalitních režimů. V případě zájmu o jeho promítání, například na školách, pište na mail press@ustrcr.cz.