Díky výstavě v Tbilisi jsme získali materiály z gruzínských archivů

Jde o společnou výstavu ÚSTR a gruzínského Archivu ministerstva vnitra, má název Praha a Tbilisi objektivem tajné policie a je od 10. října k vidění v Národní knihovně v gruzínském hlavním městě. Jedním z těch, kteří výstavu zahajovali, byl i Štěpán Černoušek z ÚSTR. V souvislosti s výstavou se Ústavu podařilo navázat spolupráci s Archivem ministerstva vnitra Gruzie a získat dokumenty k perzekuci československých občanů na území Gruzie ve 20. – 60. letech. Organizátorem celé akce bylo Velvyslanectví České republiky v Gruzii, které ji pojalo jako oslavu dvaceti let česko-gruzínských diplomatických vztahů. Právě česká ambasáda v Tbilisi přišla s iniciativou rozšířit samostatnou putovní výstavu Ústavu „Praha objektivem tajné policie“ o materiály gruzínské strany. Díky této iniciativě se Ústavu podařilo navázat spolupráci s Archivem ministerstva vnitra Gruzie, který schraňuje materiály z provenience NKVD a KGB. Kromě zahájení výstavy se nám tak podařilo vyhledat a pořídit kopie části materiálů týkajících se československých občanů perzekuovaných ve 20.-60. letech 20. století na území tehdejší sovětské Gruzie. Gruzínská strana u příležitosti výstavy vydala gruzínsko-česko-anglický sborník Disidentské hnutí v Československu a Gruzii s využitím článků historiků z ÚSTR, původně vydaných v publikaci „Behind the Iron Curtain“. Výstavu zahájil velvyslanec ČR v Gruzii Ivan Jestřáb, gruzínský minstr vnitra Irakli Garibašvili, ředitel gruzínského Archivu ministerstva vnitra Omar Tušurašvili a Štěpán Černoušek z ÚSTR. Výstavy se též zúčastnil zástupce velvyslance Francie v Gruzii Xavier Rouard, který je shodou okolností zachycen na jednom z výstavních panelů – v roce 1984 byl během své diplomatické mise v Československu sledován v rámci akce „Alice 84“.