Platforma evropské paměti a svědomí založena v Praze dne 14. října 2011

Premiér Petr Nečas: Období totality bylo obdobím boje za svobodu

Praha, 14. října 2011 – Na slavnostní ceremonii v Lichtenštejnském paláci v Praze byla formálně založena Platforma evropské paměti a svědomí. Akce se konala pod záštitou premiéra Petra Nečase a v přítomnosti předsedy vlády Polska Donalda Tuska, který je zároveň úřadujícím předsedou Rady Evropské unie, a předsedy vlády Maďarska Viktora Orbána. „Období totality nesmí být zapomenuto, protože bylo obdobím boje za svobodu našich národů,“ řekl ve svém projevu premiér Nečas. Daniel Herman, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, řekl: „Jsme připraveni stát ve službě pravdy, jejíž poznání osvobozuje.“ Zakladatelé Platformy považují přítomnost premiérů za důkaz silné politické a morální podpory jejich práce.

Účelem Platformy je podporovat spolupráci mezi národními výzkumnými institucemi, archivy, muzei a jinými organizacemi, veřejnými i soukromoprávními, se specializací v oboru historie totalitních režimů v Evropě, se zvláštním důrazem na národní socialismus, komunismus a další totalitní ideologie.

Jedním z cílů Platformy, která zahajuje svou činnost s 21 členy ze 13 členských států Evropské unie, je napomoci zabránit intoleranci, extrémismu, protidemokratickým hnutím a návratu jakékoliv formy totalitní nadvlády v budoucnu.

Prvními dvěma projekty Platformy budou putovní výstava „Totalita v Evropě“, která se má vydat na cestu po evropských městech počínaje rokem 2012, a čítanka pro studenty evropských středních škol „Paměť totality v Evropě“.

Iniciativa vznikla před třemi roky ve spolupráci českého Ústavu pro studium totalitních režimů a Úřadu vlády České republiky. Založení Platformy evropské paměti a svědomí od té doby podpořila rezoluce Evropského parlamentu Svědomí Evropy a totalita ze dne 2. dubna 2009 a Rada EU během českého, maďarského a polského předsednictví Evropské unie.

Göran Lindblad, bývalý člen Švédského parlamentu a bývalý předseda politického výboru Rady Evropy byl zvolen prezidentem Platformy, členy výkonného předsednictva jsou Andreja Valič Zver ze slovinského Studijního centra pro národní usmíření, Siegfried Reiprich z německé nadace Stiftung Sächsische Gedenkstätten, Paweł Ukielski z polského Muzea Varšavského povstání a Zsolt Szilágyi z Rumunska, šéf kabinetu László Tökése, viceprezidenta Evropského parlamentu. Neela Winkelmannová z českého Ústavu pro studium totalitních režimů byla zvolena výkonnou ředitelkou Platformy.

Logo Visegrádského fondu

Platforma evropské paměti a svědomí byla laskavě podpořena strategickým grantem Mezinárodního visegrádského fondu.

Seznam členů Platformy evropské paměti a svědomí ke dni 14. října 2011

 • Bulharsko:
  Centrum Hannah Arendtové – Sofie
 • Česká republika:
  Ústav pro studium totalitních režimů
  Archiv bezpečnostních složek
 • Estonsko:
  Estonský ústav historické paměti
  Nadace Unitas
 • Německo:
  Spolkový zmocněnec pro dokumenty státobezpečnostní služby bývalé NDR
  Památník Berlín-Hohenschönhausen
  Společnost Hanny Arendtové
 • Maďarsko:
  Veřejná nadace Dějiny a průzkum společnosti Střední a Východní Evropy
 • Lotyšsko:
  Asociace pro Muzeum okupací Lotyšska
  Společnost pro výzkum okupace Lotyšska
 • Litva:
  Sekretariát Mezinárodní komise pro zhodnocení zločinů nacistického a sovětského okupačního režimu v Litvě
  Litevské centrum pro výzkum genocidy a odporu
 • Nizozemí:
  Nadace dějiny totalitních režimů a jejich oběti
 • Polsko:
  Ústav národní paměti
  Muzeum Varšavského povstání
 • Rumunsko:
  Ústav pro vyšetřování zločinů komunismu a paměť rumunského exilu
 • Slovensko:
  Nadace Jána Langoše
 • Slovinsko:
  Studijní centrum pro národní usmíření
 • Švédsko:
  Ústav pro informování o zločinech komunismu

Video ze slavnostního podpisového aktu a projevy premiéra Petra Nečase a ředitele ÚSTR Daniela Hermana naleznete na webu Vlády České republiky.

Fotogalerie

Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011) Slavnostní podpisový akt (Praha, Lichtenštejnský palác, 14.10.2011)

Foto: Přemysl Fialka, ÚSTR