Paměť a dějiny 4/2009

Poslední číslo roku 2009 reflektuje zejména události spojené se sametovou revolucí. Úvodní studie Milana Bárty se věnuje demonstracím u příležitosti dvacátého prvního výročí okupace z roku 1968 a jejich potlačení. Následující článek Pavla Žáčka se již týká listopadových dní, jelikož čtenářům představuje por. Ludvíka Zifčáka. Ten vešel do historie jako „mrtvý student“ Martin Šmíd. 17. listopad je také tématem rubriky Dokumenty, Jan Hanzlík v ní zpovídá účastníky přelomové demonstrace, kteří byli svědky či oběťmi policejního násilí. O Občanském fóru, ale i undergroundu či různých proudech v disentu hovoří Adam Hradilek s výtvarníkem Viktorem Karlíkem. Polským protikomunistickým odbojem, konkrétně osobou Ryszarda Reiffa, se zabývá Pavel Kugler. Jan Kalous se vrací k příběhu agenta-chodce Miroslava Dvořáčka, k jehož případu se objevily nové a zajímavé dokumenty. Revue ovšem přináší ještě řadu dalších neméně zajímavých článků, recenzí i zpráv.

Obsah

Editorial

Studie a články

Rozhovor

Dokumenty

Příběh 20. století

Třetí odboj

Vězeňská zařízení

Fórum

Zapomenutá slova

Výstavy a konference

Recenze

Summaries

Aktuality

Na okraj

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník III, číslo 4 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Produkce: Alžběta Medková | Obrazová redakce: Patrik Virkner, Zdeněk Hnát | Grafická úprava a sazba: Petr Puch, Kakalík | Jazyková redakce: Jana Kudělková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | emailujte na: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Tisk: Tisk Horák a.s., Ústí nad Labem | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Vojenské obvodové prokuratury (VOP) a archivu Jiřího Reichla a Přemysla Fialky | Foto na obálce: Demonstrace v Praze dne 21. 8. 1989, Archiv ČTK | Náklad: 2500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném naleznete na: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413