Paměť a dějiny 4/2018

Třetímu odboji je věnovaná většina materiálů čtvrtého čísla revue Paměť a dějiny, posledního v roce 2018. Téma třetího odboje se vyjevuje hlavně v osudech jednotlivců. Právě jejich příběhy zařazené studie přinášejí. Věnujeme se však také otázce, jak učit o protikomunistickém odboji na školách. V rubrice Galerie přinášíme výtvarnou reflexi nástupu komunistického režimu v roce 1948 očima dnešní studentské generace. O své dráze filmového dokumentaristy, který mapuje příběhy odpůrců, pachatelů i obětí totalitního bezpráví, mluví v rubrice Rozhovor Martin Vadas.

Editorial

Studie a články

 • Petr Mallota: MAPAŽ – příběh odbojové organizace z roku 1949
 • Luboš Kokeš: Nepolapitelný kurýr  Jan Vašek
 • Jaroslav Pinkas: Třetí odboj v didaktické perspektivě
 • Michaela Veselá: Obrazy února 1948 v normalizační kinematografii a dnes
 • Jaroslav Rokoský: Slušní versus prohnilí. Příslušníci Sboru vězeňské stráže pohledem Pravomila Raichla

Rozhovor

 • Josef Halla, Jaroslav Rokoský: Kus života za to stojí. S Martinem Vadasem o rodinné tradici přervané komunistickým převratem a dráze filmového dokumentaristy, který mapuje příběhy odpůrců, pachatelů i obětí totalitního bezpráví

Dokumenty

 • Martin Jindra: Ilegální tiskoviny pod Svatou Horou

Objektivem

 • Daniel Běloušek: Disident z Hodolan. Životní osudy Michala Mrtvého

Galerie

 • Martin Tichý: Stanislav Kosík, politický vězeň a zapomenutý básník
 • Martin Tichý: Čelem k masám? Únor 1948 pohledem studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Fórum

 • Jan Synek: Naplňování zákona o třetím odboji a role ÚSTR
 • Jan Cholínský: Dva semináře k 70. výročí komunistického převratu

Anketa

 • Co se vám vybaví, když se řekne třetí odboj?

Místa paměti

 • Martin Jindra: Převaděčská trasa Františka Zahrádky

Anotace a recenze

 • Václav Sixta: Výstava Rassismus. Die Erfindung von Menschenrassen
 • Lukáš Kopecký: Operace Kámen – představení drážďanského divadla
 • Milan Bárta, Miroslav tulák: Rok naděje a léta zklamání
Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XII, 2018/04 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Adam Šůra | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Obrazový redaktor: Jakub Bachtík | Sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Na Struze 3, 110 00 Praha 1 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Michal Hroza, Jan Gebhart, Juraj Kalina, Ivan Malý, Vojtěch Ripka, Martin Tichý, Prokop Tomek, Jan Vajskebr, Patrik Virkner, Stanislava Vodičková | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Národního muzea, archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Fotografie z návštěvy Milana Paumera na dětském letním táboře v Chanovicích (Plzeňský kraj), který se uskutečnil na přelomu července a srpna 2009. Autor: Jiří Cihlář |