Paměť a dějiny 3/2019

Proč vyšetřování brutálního policejního násilí na Národní třídě v roce 1989 přineslo tak rozpačité výsledky? Jakou roli hrála v událostech roku ’89 Česká filharmonie, tento režimem hýčkaný elitní soubor? Jak vnímali revoluční dění zaskočení poslanci komunisty ovládaného parlamentu? A jak vypadaly pražské ulice v době, kdy tam odstavovali své trabanty východní Němci prchající na Západ? To vše se dozvíte v nejnovějším čísle Paměti a dějin. Aktuální vydání se zabývá i dalšími zajímavými tématy. Znalce sportu určitě zaujme i studie o tom, jak se čs. komunistický režim snažil upevnit svou mezinárodní prestiž systematickou podporou dopingu pro vrcholové sportovce.

Obsah

Editorial

Studie a články

 • Adéla Gjuričová: Jiná revoluce
 • Matěj Bílý: Nenaplněné ambice. Schůzky zástupců parlamentů členských států Varšavské smlouvy v letech 1975–1989
 • Adéla Gjuričová: EuParl.net. Evropská organizace zabývající se historií parlamentarismu
 • Martin Tichý: Česká filharmonie hraje a hovoří
 • Prokop Tomek: Vyšetřování případů násilí proti demonstrantům v listopadu 1989
 • Vít Poláček: Dopingem k upevnění mezinárodní prestiže
 • Martin Jindra: Husovy protektorátní oslavy v roce 1939

Rozhovor

 • Lenka Hanovská: Archiv bezpečnostních složek a jeho edukační potenciál
 • Lenka Hanovská: Badatelsky orientovaná výuka jako téma Letní školy pro učitele

Dokumenty

 • Petr Dvořáček, Josef Halla: Demonstrace proti okupaci a zákonné opatření č. 99/1969 Sb.

Objektivem

 • Adam Zítek: Demonstrace v Brně v srpnu 1969

Příběh 20. století

 • Olga Šmejkalová: Rezidence předsedů Poslanecké sněmovny a příběh rodiny Sochovských

Galerie

 • Tomáš Malínek: Uprchlíci na velvyslanectví SRN v Praze objektivem Karla Cudlína

V paměti

 • Jan Vajskebr: Ivo Pejčoch

Fórum

 • Jaromír Mrňka, Václav Sixta: 15. březen 1939: zapomenuté výročí?

Události

 • Viola Lakschová: Lačho ďives: připomínka romského holokaustu
 • Lucie Česálková, Kateřina Svatoňová: Laterna magika jako mnohostranný fenomén
Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XIII, 2019/03 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Adam Šůra | Redakce: Ondřej Šanca, Patrik Virkner | Sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát, Zuzana Michálková | Poštovní adresa redakce: Na Struze 3, 110 00 Praha 1 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Dita Homolová, Michal Hroza, Jakub Jareš, Juraj Kalina, Pavla Plachá, Vojtěch Ripka, Jerguš Sivoš, Matěj Spurný, Adam Šůra, Martin Tichý, Prokop Tomek, Patrik Virkner | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Národního muzea, archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Občané NDR při útěku do NSR přes Prahu v roce 1989. Foto: Karel Cudlín |
Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas. Doporučená cena časopisu je 75 Kč.