Paměť a dějiny 2/2013

Letošní druhé číslo revue Paměť a dějiny je věnováno období let 1943 až 1948, tedy pětiletí, kdy došlo k výrazné změně naší zahraniční i domácí politiky. Tuto změnu popisují články Jana Cholínského o politice Edvarda Beneše, Martina Jindry o zneužití institutu národní správy v husitské a pravoslavné církvi, Dity Jelínkové o Adolfu Schwarzenbergovi či Jana Machaly o retribucích a parlamentních volbách v roce 1946. Tohoto období se dotýká i rozhovor s historikem Tomášem Staňkem o nuceném vysídlení Němců z Československa a studiu dějin česko-německých vztahů. Německé tematice se věnuje také Pavel Zeman ve studii o vyobrazení odsunu Němců v československém poválečném zpravodajském a dokumentárním filmu. V čísle najdete ale i texty zabývající se pozdějšími událostmi, ať už se jedná o utajenou akci StB „Kámen“, pokus o zasílání špionážních zpráv z brněnské Zbrojovky v polovině 50. let nebo rozhovor s lidskoprávním aktivistou a bývalým sovětským disidentem Vladimirem Bukovským. Nechybí ani vzpomínka Jiřiny Šiklové na nedávno zesnulého Rudolfa Battěka.

Editorial

Obsah

Studie a články

Rozhovor

Pro totalitu

Proti totalitě

Příběh 20. století

Třetí odboj

Objektivem

V paměti

Fórum

Recenze

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník VII, číslo 2 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Patrik Virkner | Redakce: Jana Kudělková, Jitka Šmídová | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | e-mail: patrik.virkner@ustrcr.cz | Členové redakční rady revue Paměť a dějiny: Ivana Koutská (předsedkyně), Pavel Žáček (místopředseda), Jan Kalous, Patrik Košický, Michal Hroza, Petr Blažek, Milan Bárta, Pavel Zeman, Martin Slávik, Libor Svoboda, Jan Cholínský, Miroslav Vodrážka, Petr Placák | Tisk: TNM Print s. r. o. Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: První transport odsunutých Němců z Mariánských Lázní do americké okupační zóny Německa, 25. 1. 1946. Foto: ČTK |