Paměť a dějiny 1/2012

Kolektivizace československého venkova je hlavním tématem prvního letošního čísla historické revue, k níž je tentokrát připojeno vzdělávací DVD Obrazy (z) kolektivizace. Jednotlivé studie postupně představí likvidaci agrární strany, ovládnutí venkova komunisty, počátky kolektivizace, její důsledky a také reflexi v dobových karikaturách či filmových „dokumentech“. Na své přátele Václava Havla a Josefa Škvoreckého vzpomíná v rozhovoru spisovatel a bývalý komunistický vězeň Jiří Stránský. Nedávno zesnulé osobnosti připomene také rozbor svazku Tomis III, který StB vedla v letech 1965–1968 na Václava Havla, soubor fotografií pořízený StB během sledování Ivana M. Jirouse či vzpomínka Jiřiny Šiklové na spolupráci se ’68 Publishers manželů Škvoreckých.

Editorial

Obsah

Studie a články

Dokumenty

Rozhovor

Struktury moci

Pro totalitu

Proti totalitě

V paměti

Paměť

Objektivem tajné policie

Fórum

Aktuality

  • Anna Macourková: Biograf s agitkou. Komunistická propaganda ve filmu, Praha 5.–9. prosince 2011
  • Petr Blažek: Webový portál o Janu Palachovi
  • Pavel Žáček: Ústav a Archiv z nadhledu. Bilancování čtyř zakladatelských let

Výstavy a konference

  • Daniela Řeřichová: Mene Tekel propojuje minulost se současností,Praha, 20.–26. února 2012
  • Michal Hroza: Výstava Glasovi svobode, Kranj, 10. ledna 2012
  • Jaroslav Najbert: Dějiny a paměť: Sovětský případ. Mezinárodní konference historiků, Vilnius 29.–30. listopadu 2011
  • Markéta Doležalová: Film a stalinismus, Praha, prosinec 2011

Recenze a anotace

  • Václav Ruml: Miloslav RŮŽIČKA: Vyhnanci. Akce „Kulak“. Zločin proti lidskosti! Vlastním nákladem 2008, 479 s. Vyhnanci II. Akce „Kulak“. Zločin proti lidskosti! Vlastním nákladem 2011, 431 s.
  • Ladislav Kudrna: Robert KVAČEK: Poslední den. Mnichov – Praha, konec září 1938. Pražská vydavatelská společnost – Epocha, Praha 2011, 131 s.
  • Zuzana Holasová: Magorovy labutí písně. Guerilla Records, 2011

Summaries

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník VI, číslo 1 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Produkce: Alžběta Medková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | e-mail: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Členy redakční rady revue Paměť a dějiny jsou: Jan Kalous (předseda), Pavel Žáček (místopředseda), Milan Bárta, Michal Hroza, Ladislav Kudrna, Vojtěch Ripka, Martin Slávik, Libor Svoboda, Peter Rendek, Juraj Kalina | Tisk: TNM Print s. r. o. Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Propagandistický plakát k tématu kolektivizace, archiv Národního zemědělského muzea |