Minulé semináře

Cyklus seminářů pro veřejnost je věnován tématům souvisejících s dějinami totalitních a autoritativních režimů, které existovaly na území bývalého Československa. Zahrnuje odborné přednášky historiků, filmové semináře s účastí pozvaných hostů a diskusní semináře s pamětníky. Veřejné semináře jsou volně přístupné a jsou určeny všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Odborným garantem seminářů je odbor výzkumu a vzdělávání ÚSTR.

  • 06.10.2016 od 17 hodin: Filmový seminář Ztraceni v Mnichově
  • 20.10.2016 od 17 hodin: Prezentace knihy Filmová propaganda
  • 03.11.2016 od 18 hodin: Filmový seminář Hlas Ameriky
  • 24.11.2016 od 17 hodin: Seminář „Pro nás pracuje celá Evropa“. Dokumentace nacistické nucené práce ve fotoarchivu Sudetenländische Treibstoff AG
  • 08.12.2016 od 17 hodin: Seminář Lennonova zeď v Praze jako místo protirežimních demonstrací
  • 12.01.2017 od 17 hodin: Seminář Československo a Varšavská smlouva
  • 26.01.2017 od 17 hodin: Seminář Křesťansko-konzervativní politika a publicistika v českém zahraničním protikomunistickém odboji 1948-1968