Komise předvybrala kandidáty na Ceny ÚSTR 2023Ve výběrové komisi Cen ÚSTR zasedají například dr. Stanislav Balík (vlevo), dr. Daniel Kroupa a doc. Petr Hlaváček

(24. 9. 2023) – V uplynulém týdnu se v Ústavu pro studium totalitních režimů sešla komise, která z mnoha desítek návrhů vybrala hlavní kandidáty pro Ceny ÚSTR za rok 2023. Komisi tvoří prof. Milan Hlavačka, děkan a bývalý ústavní soudce dr. Stanislav Balík, dr. Daniel Kroupa, dr. Alena Šimánková, dr. Jan Kalous, dr.  Pavel Kugler a doc. Petr Hlaváček. Předsedou komise je JUDr. Kamil Nedvědický.

Ocenění získávají osobnosti (či organizace), které se nebály slovem i činem vystoupit proti zvůli nedemokratických režimů nebo svou aktivitou přispívají k lepšímu poznání naší nedávné historie i rozvoji spravedlivější společnosti. Návrhy na ocenění předkládají jak členové komise, tak zaměstnanci Ústavu pro studium totalitních režimů, ale také organizace či jednotlivci vně ústavu. U kandidátů, které komise předvybrala, nyní budou zpracovány podrobnější životopisy a proběhne finální nominační proces. Po jeho skončení bude seznam navržených předán řediteli Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislavu Kudrnovi k finálnímu rozhodnutí.

S ohledem na patnácté výročí udílení Cen ÚSTR i vzniku samotného Ústavu pro studium totalitních režimů se počítá s patnácti oceněnými. Předání cen by mělo proběhnout v lednu ve Valdštejnském paláci, sídle Senátu České republiky. „Všichni nominovaní jsou významnými osobnostmi. Výběr byl velmi těžký, neboť ocenění by si zasloužili v podstatě všichni navržení. Jsem přesvědčen, že jsme vybrali dobře a těším se na slavnostní ocenění lidí, kteří se zachovali neuvěřitelně statečně v temných dobách vlády totalitních režimů či výrazně přispěli k poznání moderních dějin,“ uvedl bezprostředně po jednání komise její předseda Kamil Nedvědický, první náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů.


Předsedou komise Cen USTR je Kamil Nedvědický (vlevo), kandidáty navrhují například Jan Kalous (Muzeum paměti XX. století) a Alena Šimánková (Národní archiv)

Připravil JAKUB ŠAFRÁNEK

Foto ÚSTR / Martin Vacek
 
Související: