ZPRÁVA: 21 osobností dostalo Cenu ÚSTR za své občanské postoje a činy v době totalit

Pamětní medaili Ústavu pro studium totalitních režimů přebírají (zleva) Pavel Bratinka, Jan Dus, Jiří Gruntorád a Milan Hulík

(22. 1. 2023) – Ústav pro studium totalitních režimů letos již počtrnácté ocenil osobnosti za jejich občanské postoje, za následováníhodné počiny a mimořádné přínosy k reflexi dějin. Ve čtvrtek 19. ledna 2023 v Senátu Parlamentu ČR slavnostně předal své ceny Za svobodu, demokracii a lidská práva 2022 celkem 21 oceněným.

Pro udělení Ceny Václava Bendy za statečné občanské postoje v době nacistické okupace a komunistické diktatury vybrala osmičlenná komise, složená z renomovaných odborníků, 10 osobností: vědce, bývalého politika a poslance Pavla Bratinku, evangelického teologa, faráře Českobratrské církve evangelické Jana Duse, vydavatele samizdatové literatury, ředitele knihovny samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti Jiřího Gruntoráda, advokáta, historika a publicistu Milana Hulíka, bývalého slovenského politika a disidenta Františka Mikloška, novinářku a spisovatelku Lídu Rakušanovou, disidenta, politického vězně a vydavatele samizdatového časopisu Vokno Františka Stárka Čuňase, skautku a politickou vězeňkyni Bedřišku Synkovou-Hoffmannovou, armádního generála, legionáře, účastníka prvního a druhého odboje Josefa Šnejdárka (in memoriam) a politického vězně a bývalého místopředsedu Konfederace politických vězňů Leo Žídka.

Pamětní medaili Ústavu pro studium totalitních režimů přebírají (zleva) František Mikloško, Lída Rakušanová, František Stárek Čuňas, Bedřiška Synková-Hoffmannová, Leo Žídek a za armádního generála Josefa Šnejdárka (in memoriam) historik Eduard Stehlík

Cenu za následováníhodné počiny při hájení principů demokracie, svobody a lidských práv za rok 2022 získal Jiří Línek za své úsilí o zajištění pietního prostředí a zmapování osudů lidí pohřbených na Ďáblickém hřbitově a manželé Daniela a Jan Řeřichovi za svoji roli v projektu MENE TEKEL. Jan Řeřicha in memoriam.

Cenu za mimořádný přínos k reflexi novodobých dějin získali za rok 2022 britská divadelní historička, překladatelka a spisovatelka Barbara Day, umělci, disidenti a zakladatelé Muzea českého, slovenského a rusínského exilu 20. století manželé Sabina a Jan Kratochvilovi, vojenský historik a spisovatel Ivo Pejčoch (in memoriam), sochař, malíř, grafik a tvůrce multimediálních projektů a environmentů Jiří Sozanský, dokumentarista, režisér a kameraman Martin Vadas, editor, překladatel a bývalý disident Tomáš Vrba a právnička, právní teoretička, soudkyně a bývalá politička Eliška Wagnerová.


Večerem kultivovaně provedl moderátor Marek Eben. Pamětní medaili Ústavu pro studium totalitních režimů přebírají (zleva) Jiří Línek, Daniela Řeřichová, Barbara Day, Sabina a Jan Kratochvilovi, za historika a spisovatele Ivo Pejčocha (in memoriam) manželka Kamila Pejčochová

Ceny Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2022 byly oceněným předány ve zcela zaplněném Hlavním sále Valdštejnského paláce, sídle Senátu Parlamentu ČR. Záštitu nad letošním udílením cen převzal 1. místopředseda Senátu ČR Jiří Drahoš, který k významu cen na půdě horní parlamentní komory řekl: „Český Senát stojí na demokratických hodnotách a dlouhodobě hájí svobodu a lidská práva. Proto jsem potěšen, že se slavnostní předání Cen ÚSTR za svobodu, demokracii a lidská práva opět uskuteční na senátní půdě. Z naší historie, a bohužel i ze současnosti, dobře víme, že se jedná o velmi křehké hodnoty, o které je třeba neustále pečovat a chránit je. Ukazují nám to i životní příběhy a činy vyznamenaných osobností, které jsou v mnohém hodny následování.“


Pamětní medaili Ústavu pro studium totalitních režimů přebírají (zleva) Jiří Sozanský, Martin Vadas, Tomáš Vrba a za nepřítomnou Elišku Wagnerovou její synovec Jindřich Buša

Jiří Drahoš spolu s ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislavem Kudrnou předal oceněným pamětní medaile a diplomy. Ředitel ÚSTR k udílení letošních cen uvedl: „Jsem nesmírně rád, že udělování našich cen již několik let probíhá na místě, z něhož doslova dýchá genius loci. A je pro mě ctí, že jsem se dnes mohl podílet na ocenění 21 osobností, které se zasloužily o to, že my, naše rodiče, děti i vnoučata, žijeme v demokratické společnosti. Nikoliv náhodou nesou ceny jméno po Václavu Bendovi. Pro jednoho z hlavních iniciátorů Charty 77, politického vězně a oddaného katolíka nebyly, navzdory neustálé šikaně a pronásledování ze strany komunistického režimu, čest a odvaha prázdným pojmem.“

Slavnostním večerem letošních Cen Ústavu pro studium totalitních režimů Za svobodu, demokracii a lidská práva provedl moderátor Marek Eben.Před zcela zaplněným sálem Valdštejnského paláce ceremonii přihlíželi znovu po letech i Kamila Bendová se synem Markem, o krásnou doprovodnou atmosféru se postaralo smyčcové kvarteto Eve Quartet

Připravil MARTIN VACEK

Foto Michal Pavlík / Senát ČR

Medailonky všech letošních laureátů najdete ZDE