Přednášky v roce 2009

 • Termín: Od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009

Cyklus seminářů pro veřejnost je věnován tématům souvisejících s dějinami totalitních a autoritativních režimů, které existovaly na území bývalého Československa. Zahrnuje odborné přednášky historiků (dvakrát měsíčně), filmové semináře s účastí pozvaných hostů (jednou měsíčně) a diskusní semináře s pamětníky (jednou měsíčně). Veřejné semináře jsou volně přístupné a jsou určeny všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Odborným garantem seminářů je Odbor zkoumání totalitních režimů ÚSTR.

Podzim 2009

Cyklus podzim 2009 byl věnován především různým aspektům spojeným s druhou světovou válkou a jejím dopadům na českou společnost.

 • Termín: jednou za dva týdny ve čtvrtek od 17.00 hod.
 • Místo: budova Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3
 • Koordinátoři: Adam Hradilek, Mgr.Petr Kopal, Mgr. Vojtěch Ripka

Září 2009

10. září 2009 – film s besedou Téma: Trojzubec ve hře o Polsko Podtitulek: Pakt Ribbentrop-Molotov 1939 a ukrajinská karta Moderátor: David Svoboda Hosté: Václav Veber a Igor Hałagida 24. září 2009 – film s besedou Téma: Občané s erbem II Podtitulek: Šlechta v časech nacismu a komunismu Moderátor: Zdeněk Hazdra Hosté: Vladimír Votýpka, Ernest Kolowrat a Tomáš Czernin

Říjen 2009

8. října 2009 – pořad Téma: Muž č. 1 českého undergroundu Podtitulek: 65 let života Ivana Jirouse Moderátor: František Stárek 22. října 2009 – film s besedou Téma: „Pod junáckou vlajkou“ (skauting v období dvou totalit) Podtitulek: Životní příběh Dr. Jiřího Navrátila Moderátor: Zdeněk Hazdra Hosté: JUDr. Jiří Navrátil a Jaroslav Čvančara

Listopad 2009

2. listopadu 2009 – film s besedou Téma: Pražské volání Podtitulek: Sága rodu Feierabendů: Odboj, exil a návrat ke kořenům Moderátor: Jan Vajskebr Hosté: Ivo a Tom Feierabend 26. listopadu 2009 – film s besedou Téma: Josef Kalvoda v protikomunistickém odboji Moderátor: Jaroslav Rokoský Hosté: Jan Cholínský, Jiří Gruntorád, Jiří Málek

Prosinec 2009

3. prosince 2009 – filmový seminář Téma: Vzpomínky a zapomínání Podtitulek: Stíny holocaustu Moderátor: Petr Slinták Hosté: režisér Miloslav Novák, filmová publicistka Alice Aronová 10. prosince 2009 – filmový seminář Téma: Zpráva o Lodži Podtitulek: Dějiny a současnost lodžského ghetta Moderátor: Petr Kopal Host: režisér Pavel Štingl


10. září 2009 – Filmový seminář „Trojzubec ve hře o Polsko“

Pozvánka na filmový seminář „Trojzubec ve hře o Polsko“ (ÚSTR, 10.9.2009)

 • Moderátor: David Svoboda

Seminář Trojzubec ve hře o Polsko: Pakt Ribbentrop-Molotov 1939 a ukrajinská karta spojený s promítáním ukrajinského dokumentárního filmu Polityka dokonanych faktiv z cyklu Sobor na krovi (2007) rozebral diplomatické námluvy Berlína a Moskvy v týdnech předcházejících vypuknutí druhé světové války a vymazání Polska z mapy Evropy. Příprava na tzv. čtvrté dělení Polska, projektované německo-sovětským paktem ze srpna 1939, zahrnovala zejména na sovětské straně i záměr využít slovanských národnostních menšin v meziválečném Polsku, z nichž ta ukrajinská byla početně i politicky nejmarkantnější. Časová osnova společné německo-sovětské kampaně proti Polsku byla ze strany Kremlu určována právě kalkulacemi s ukrajinskou a běloruskou otázkou. V návaznosti na promítání posléze pakt z mezinárodně politického hlediska zhodnotil doc. PhDr. Václav Veber, autor řady studií o stalinismu a sovětské zahraniční politice, a Igor Hałagida z Uniwersytet Gdański.

Filmový seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


24. září 2009 – filmový seminář „Občané s erbem II“ aneb Nacisté a komunisté proti šlechtě

Pozvánka na filmový seminář „Občané s erbem II“ aneb Nacisté a komunisté proti šlechtě (ÚSTR, 24.9.2009)

 • Moderátor: Zdeněk Hazdra

Téma filmového semináře bylo pokračováním květnového podvečera věnovaného fenoménu české šlechty ve 20. století. V jeho rámci byl promítnut snímek Víta Olmera „Lidé s erbem“. Jelikož se námět setkal se značným ohlasem návštěvníků, rozhodli jsme se uvést také Olmerův dokument „Občané s erbem“, jenž v uvolňující se atmosféře 60. let vzbudil pozornost, neboť vypovídal o osudech žijících potomků společenské skupiny, která v časech komunismu zůstávala pro většinu veřejnosti tabu. Film se po roce 1968 v oficiálních projekcích již neobjevil a znovu byl uveden až po roce 1989. Po zhlédnutí zmíněného dokumentu diskutovali o šlechtě minulé i současné novinář Vladimír Votýpka a z řad šlechty Ernest Kolowrat a Tomáš Czernin. Večerem provázel historik Zdeněk Hazdra.

Filmový seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


8. října 2009 – pořad „Muž č. 1 českého undergroundu (65 let života Ivana Jirouse)“

Pozvánka na pořad „Muž č. 1 českého undergroundu - 65 let života Ivana Jirouse“ (ÚSTR, 8.10.2009)

 • moderátor: František Stárek

U příležitosti 65. narozenin Ivana Martina Jirouse řečeného Magor, proběhl pořad složený z referátů týkajících se života a díla této nepřehlédnutelné postavy společenského a literárního světa. Referující se dotkl perzekucí, kterými jej komunistický režim „odměňoval“ za jeho organizátorskou a redaktorskou činnost v rámci společenství českého undergroundu. Pozornosti neuniklo ani jeho básnické dílo, které se rodilo za stálého policejního útlaku nebo přímo ve vězení.

Pořad se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


22. října 2009 – seminář„Pod junáckou vlajkou“ (skauting v období dvou totalit) – Životní příběh Dr. Jiřího Navrátila

Pozvánka na seminář„Pod junáckou vlajkou“ (ÚSTR, 22.10.2009)

 • moderátor: Zdeněk Hazdra

Téma semináře, který byl doplněn dobovými filmovými ukázkami, se zaměřil na problematiku skautského hnutí v časech nacistické okupace a komunistického totalitního režimu, a sice pohledem JUDr. Jiřího Navrátila, jedné z předních postav českého skautingu v 20. století a dlouholetého politického vězně komunistické totality. Večerem provázel historik Zdeněk Hazdra.

Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


2. listopadu 2009 – filmová projekce s besedou „Pražské volání – Sága rodu Feierabendů: Odboj, exil a návrat ke kořenům“

Pozvánka na filmovou projekci „Pražské volání - Sága rodu Feierabendů: Odboj, exil a návrat ke kořenům“ (ÚSTR, 2.11.2009)

 • Hosté: Ivo a Tom Feierabend
 • Moderátor: Jan Vajskebr

Pražské volání pojednává o politických dějinách Československa prostřednictvím životních osudů Ladislava Feierabenda a jeho rodiny. Film, který vznikl v režii Ladislavova vnuka Toma Feierabenda, nabídne velmi intimní pohled na hlavní události novodobých československých dějin, včetně nejtemnějších okamžiků 20. století.

Filmová projekce s besedou se uskutečnila v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


26. listopadu 2009 – seminář „Josef Kalvoda v protikomunistickém odboji“

 • moderátor: Jaroslav Rokoský
Josef KalvodaJosef Kalvoda (1923-1999), českoamerický profesor politologie, historie a práva patří mezi nejvýznamnější představitele českého zahraničního Třetího (protikomunistického) odboje. V Česku je znám především historikům a zájemcům o soudobé dějiny. Napsal řadu odborných knih o moderních dějinách, k nejvýznamnějším jistě patří Role Československa v sovětské strategii, jeho dílo je výjimečné. V zásadě usiloval o pád totalitního komunistického režimu a zavedení liberální demokracie a v politické soutěži exilových stran prosazoval křesťanské principy a sociální nauku katolické církve. Téměř čtyřicet let neúnavně působil v protikomunistickém exilovém odboji. Jeho protikomunistickou aktivitu můžeme rozdělit do tří etap. Do února 1948 působil v ČSR v řadách lidové strany jako krajský předák katolické mládeže na Českomoravské vysočině. V exilu v USA zprvu působil aktivně v exilové politice (do roku 1956), předsedal anebo byl v popředí Českého křesťansko-demokratického hnutí v exilu, sváděl četné politické bitvy s někdejšími politickými prominenty Národní fronty, kteří usilovali o vedení exilu, vydával časopis Křesťanská demokracie. V třetí fázi svého života (od roku  1956) jako univerzitní profesor intenzivně publikoval a vedl osvětovou činnost v duchu svých zásad. Psal četné analýzy komunistické strategie pro americké vládní instituce, publikoval v odborných amerických i kanadských časopisech a na četných konferencích hájil své zásady; také aktivně pracoval jako člen republikánské strany i v různých organizacích, jako byly např. Univerzitní profesoři za akademický řád nebo Vědci pro Reagana a Bushe; rovněž rozsáhle publikoval v českém exilovém tisku. Společnost Josefa Kalvody iniciovala vyhlášení roku 2009 za rok Josefa Kalvody (uběhlo deset let od jeho úmrtí), v jeho rámci je pořádán tento seminář.

Program:

 • 15.00 – Zahájení s představiteli obou institucí
 • 15.20 – Jan Cholínský: J. Kalvoda a Křesťansko-demokratické exilové hnutí ve Třetím odboji
 • 15.40 – Václav Veber: Český zahraniční protikomunistický odboj v mezinárodních souvislostech studené války
 • 16.00 – Jiří Gruntorád: Osobní archiv J. Kalvody v knihovně Libri prohibiti
 • 16.20 – Martin Tichý: Role Československa v sovětské strategii – kniha kontroverzní nebo nadčasová?
  • Diskuse
  • Přestávka na kávu
 • 17.00 – Film o Josefu Kalvodovi – komentář Jan Cholínský a Jiří Málek
  • Beseda

Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


3. prosince 2009 – filmový seminář „Vzpomínky a zapomínání aneb Stíny holocaustu“

Pozvánka na filmový seminář „Vzpomínání a zapomínání aneb Stíny holocaustu“ (ÚSTR, 3.12.2009)

 • Hosté: režisér Miloslav Novák, filmová publicistka Alice Aronová
 • Moderátor: Petr Slinták

Filmový seminář věnovaný tematice holocaustu byl inspirován letošním vydáním stejnojmenného audiovizuálního DVD, které obsahuje řadu materiálů vážících se k dané problematice. Součástí semináře bude prezentace tohoto digitálního disku včetně projekce dvou filmů, které obsahuje (animovaný film Apel, dokumentární snímek Zlopověstné dítě). Účelem setkání bylo nejen přiblížení obsahu DVD, ale také debata na téma způsobu prezentace tematiky holocaustu na veřejnosti, ve výuce na českých školách, zájem mladých lidí o tuto problematiku a pod. Není pro nás holocaust více než šedesát let po konci II. světové války něčím zcela abstraktním a neskutečným? Byly jeho tragické následky pro společnost dostatečným ponaučením? Je tato problematika ve výuce vhodně prezentována? A jak se napříč časem k holocaustu staví a reflektuje jej filmová tvorba? To jsou jen některé otázky, které byly na semináři nastoleny a diskutovány.

Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


10. prosince 2009 – filmový seminář „Zpráva o Lodži. Dějiny a současnost lodžského ghetta“

Pozvánka na filmový seminář „Zpráva o Lodži. Dějiny a současnost lodžského ghetta“ (ÚSTR, 10.12.2009)

 • Moderátor: Petr Kopal
 • Host: režisér Pavel Štingl

Na filmovém semináři byl promítnut dokumentární film Pavla Štingla Ghetto jménem Baluty (2008), přibližující obraz židovského ghetta Litzmanstadt pohledem pamětníků, unikátních archivních fotografií i dnešních obyvatel někdejší „čekárny na smrt“ pro 200 000 lidí. „Vzpomínky českých židů – to je bída obnažená do své podstaty. Z pěti tisíc deportovaných přežilo válku 240 zdevastovaných jednotlivců.“ Druhou rovinu filmu tvoří současný obraz bývalého ghetta, lodžské čtvrti Baluty. Po filmu následovala diskuse s režisérem Pavlem Štinglem. Film Ghetto jménem Baluty dosud získal tato významná ocenění:

 • CENA FITES – TRILOBIT 2008 pro režiséra Pavla Štingl
 • nominace na cenu Český lev 2008 v kategorii dokument
 • ocenění na festivalu Crossroads of Europe v Lublinu v Polsku, 2009

Seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


Jaro 2009

Cyklus jaro 2009 byl věnován normalizaci a jejímu nástupu v Československu.

 • Termín: jednou za dva týdny ve čtvrtek od 17.30 hod.
 • Místo: budova Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3
 • Koordinátoři: Adam Hradilek, Mgr.Petr Kopal, Mgr. Vojtěch Ripka

Únor 2009

26. února 2009 – Filmový seminář Téma: Dvakrát Jan Podtitulek: Připomenutí činů Jana Palacha a Jana Zajíce na počátku roku 1969 Moderátoři: Petr Kopal a Petr Slinták

Březen 2009

5. března 2009 – Setkání s pamětníky Téma: Originální Videojournal Podtitulek: Nezávislé audiovizuální zpravodajství v letech 1987–1989 Moderátor: Adam Hradilek 19. března 2009 – Filmový seminář Téma: Hokejový národ Podtitulek: Triumf nad Sovětským svazem 1969 Moderátor: Petr Kopal

Duben 2009

2. dubna 2009 – Setkání s pamětníky Téma: Bojanovice 1976 Podtitulek: Festival druhé kultury Moderátor: František Stárek 16. dubna 2009 – Filmový seminář Téma: Podivné přátelství režiséra Karla Steklého Podtitulek: Nástup „normalizace“ na Barrandově Moderátor: Petr Kopal 30. dubna 2009 – Setkání s pamětníky Téma: Buď připraven na normalizaci! Podtitulek: Proměny skautského hnutí v 60. – 80. letech Moderátor:

Květen 2009

7. května 2009 – Filmový seminář Téma: Občané s erbem Podtitulek: aneb Nacisté a komunisté proti šlechtě Moderátor: Zdeněk Hazdra 21. května 2009 – Setkání s pamětníky Téma: Oběti provokací Stb Podtitulek: Odsouzeni za spolupráci se zahraničními zpravodajskými službami Moderátor: Prokop Tomek

Červen 2009

4. června 2009 – Filmový seminář Téma: Charta 77 Podtitulek: PF 77 Moderátor: Petr Kopal 11. června 2009 – Setkání s pamětníky Téma: Buď připraven na normalizaci! (II. část) Podtitulek: Proměny skautského hnutí v 60. – 80. letech Moderátor: Miroslav Kopt 25. června 2009 – Setkání s pamětníky Téma: České Budějovice 1974 Podtitulek: Bigbeat obuškem Moderátor: František Stárek

Červenec 2009

9. července 2009 – Přednáška historika Téma: Vyhrál západ studenou válku už v 60. letech? Podtitulek: Záhadný život Vladimíra Kazana–Komárka Přednášející: prof. PhDr. Igor Lukeš, Ph.D.


Přednášky v rámci výstavy Na frontě studené války. Československo 1948–1956

10. března 2009 – Přednáška historika Téma: Život v uprchlických táborech Přednášející: Martin Tichý 17. března 2009 – Přednáška historika Téma: Příběh kurýra Miroslava Dvořáčka Přednášející: Adam Hradilek 24. března 2009 – Přednáška historika Téma: Osudy účastníka třetího odboje genmjr. Miloše Knorra Přednášející: Libor Svoboda 31. březen 2009 – Přednáška historika Téma: Britská zpravodajská služba v Československu padesátých let Přednášející: Prokop Tomek


5. únor 2009 – Přednáška historika XIV. mimořádný sjezd KSČ v roce 1968

Pozvánka na přednášku „XIV. mimořádný sjezd KSČ v roce 1968“

 • Přednášející: Mgr. Lukáš Cvrček

V historii komunistického Československa byl každý sjezd vládnoucí strany „přelomový“. U absolutní většiny z nich šlo jen o nabubřelý přívlastek a výsledky takových komunistických rokování byly většině obyvatelstva zcela lhostejné. Vysočanský sjezd KSČ se však tomuto hodnocení absolutně vymyká. Jeho mimořádnost spočívá především v tom, že se měl stát mezníkem československého reformního procesu, jenž vstoupil do dějin pod názvem Pražské jaro. V přednášce byla nastíněna politická východiska svolání sjezdu, přípravy na něj i jeho samotný průběh v pohnuté době prvních dnů okupace Československa vojsky pěti států Varšavské smlouvy v roce 1968. Přednáška se uskutečnila v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


26. únor 2009 – Filmový seminář Dvakrát Jan (Připomenutí činů Jana Palacha a Jana Zajíce na počátku roku 1969)

 • Moderátoři: Petr Kopal a Petr Slinták

Pozvánka na filmový seminář Dvakrát JanFilmový seminář připomenul Jana Palacha a Jana Zajíce, kteří na počátku roku 1969 chtěli svými činy vyburcovat národ z prohlubující se „normalizační“ letargie. Téma uvedl historik Vítězslav Sommer. Byly promítnuty dva filmy: krátký poetický dokument Les (1969, Ivan Balaďa, Lubor Dohnal, 12 min.), inspirovaný Palachovou smrtí, a potom hodinový televizní film režiséra Iva Trajkova Jan z roku 1992, oceněný na festivalech ve Španělsku a v Japonsku, zachycující krátký životní příběh Jana Zajíce – „pochodně č. 2“. Být „tím druhým“ je vzhledem k pohodlnosti „národní paměti“ pozice značně nevděčná (za podobný případ lze pokládat Jeronýma Pražského, také proto, že Jan Palach bývá přirovnáván k Janu Husovi). Po projekci se slova ujali tvůrci, I. Balaďa a I. Trajkov. V rámci semináře proběhla také prezentace DVD 1968. Zmařené naděje.


5. březen 2009 – Setkání s pamětníky Originální videojournal (Nezávislé audiovizuální zpravodajství v letech 1987–1989)

Pozvánka na setkání s pamětníky na téma Originální videojournal (ÚSTR, 5.3.2009)

 • moderátor: Adam Hradilek
 • hosté: Pavel Kačírek a Přemysl Fialka

Od roku 1987 do listopadu 1989 natočila skupina nezávislých filmařů sedm dílů Videojournalu – zpravodaje z oblasti nezávislého kulturního a společenského dění v normalizačním Českoskolovensku. Hosté pohovořili o vzniku, technickém vybavení a poslání jediného nezávislého videozpravodaje konce 80. let. Součástí besedy byly ukázky vybraných reportáží a jejich rozbor s tvůrci.


10. březen 2009 – Přednáška Život v uprchlických táborech

 • Přednášející: Martin Tichý

Přednáška byla zaměřena na problematiku každodennosti v uprchlických táborech na území Německa, respektive v jeho „západní“ části okupačních zón. Dobové reálie byly předneseny na základě studia archivních pramenů, odborné a memoárové literatury a výpovědí pamětníků. V historickém kontextu byly připomenuty události konce druhé světové války, problematika utečenců a navrátilců v Německu v poválečném období. Dále pak počátky československého exilu po únoru 1948 a jeho úsilí o obnovu demokracie v Československu. Přednáška byla doplněna power pointovou prezentací. Přednáška se uskutečnila v rámci výstavyNa frontě studené války. Československo 1948–1956v Muzeu hlavního města Prahy, Na  Poříčí 52, Praha 8.


17. březen 2009 – Přednáška Příběh kurýra Miroslava Dvořáčka

 • Přednášející: Adam Hradilek

Přednáška pojednávala o činnosti účastníka třetího odboje, kurýra Moravcovy zpravodajské skupiny Miroslava Dvořáčka, který byl na své druhé misi do Československa zatčen a následně 14 let vězněn v uranových lágrech. Přednášku doprovázela bohatá fotografická prezentace. Přednáška se uskutečnila v rámci výstavyNa frontě studené války. Československo 1948–1956v  Muzeu hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8.


19. březen 2009 – Filmový seminář Hokejový národ – Triumf nad SSSR 1969

Pozvánka na filmový seminář „Hokejový národ“ - Triumf nad SSSR 1969 (ÚSTR, 19.3.2009)

 • moderátoři: Jan Kalous, Petr Kopal
 • hosté: Jan „Gusta“ Havel, Petr Feldstein, Miloslav Liška a Vojtěch Scheinost

V březnu 1969 čeští hokejisté na Mistrovství světa ve Stockholmu opakovaně porazili tým SSSR. Jejich vítězství bylo doma vnímáno jako politický manifest a jakási „odveta“ za ponížení ze srpna 1968. Oslava sportovního triumfu tak přerostla ve spontánní politickou demonstraci „hokejového národa“. (Dalo by se snad uvažovat o jisté historické paralele: Němci a podle nich i Češi od sklonku 18. století budovali svůj moderní národ na kulturně-jazykovém základě. Neboli se snažili zakotvit národní identitu v jazyce i „v síle ducha“ a stylizovali se do role „národa básníků a filozofů“. Rubem této ctnosti však byla vojenská a politická bezmocnost.) Komponovaný večer, pořádaný ve spolupráci s ODTVS Národního muzea, nabídl projekci filmových dokumentů, besedu s pamětníky a krátkou historickou přednášku.

Filmový seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


24. březen 2009 – Přednáška „Osudy účastníka třetího odboje genmjr. Miloše Knorra“

 • Přednášející: Libor Svoboda

Přednáška pojednávala o činnosti účastníka druhého a třetího odboje, nedávno zesnulého generálmajora Miloše Knorra, který v rámci Moravcovy skupiny zpravodajsky pracoval proti komunistickému režimu ve službách CIC a CIA v Rakousku a  Německu. Přednáška se uskutečnila v rámci výstavyNa frontě studené války. Československo 1948–1956v  Muzeu hlavního města Prahy, Na  Poříčí 52, Praha 8.


31. březen 2009 – Přednáška „Britská zpravodajská služba v Československu padesátých let “

 • Přednášející: Prokop Tomek

Přednáška byla věnována existenci úspěšné československé zpravodajské exilové organizace ve Velké Británii v období 1949–1957. Historie CIO je dosud málo známou kapitolou dějin protikomunistického odboje v padesátých letech. CIO navázal roku 1949 na úspěšné válečné zkušenosti čs. zpravodajců ve Velké Británii. Byl pozoruhodný širokou účastí čs. vojáků – veteránů II. odboje na své činnosti. Československý zpravodajský úřad CIO (Czechoslovak Intelligence Office) byl založen na přelomu let 1948–1949 jako jedna z odnoží plánované exilové zpravodajské organizace. CIO byl proto zpočátku partnerem, později součástí britské zpravodajské služby Secret Intelligence Office – SIS. CIO pracovalo v prvních letech z britské zóny v Rakousku klasickými metodami: vysíláním kurýrů přes hranice a budováním tajné sítě radistů v Československu. CIO využívalo pokusně v roce 1953 k bezpečnějšímu vysílání kurýrů do Československa balonů a pokoušelo se i vybudovat síť mezi lodníky labské plavby. V průběhu padesátých let se ale začala měnit politická situace a rozšiřovaly se kontakty mezi Východem a Západem. To umožňovalo změnit zásadně styl práce. Asi v polovině roku 1954 byla činnost CIO v Rakousku ukončena. Kurýrům bylo nabídnuto vystěhování do USA či Austrálie. CIO v dalším období získávalo informace pomocí „bílých linek“. V roce 1957 byla nicméně ukončena definitivně jeho činnost v důsledku zrady pracovníka ústředí Karla Zbytka. Přednáška se uskutečnila v rámci výstavyNa frontě studené války. Československo 1948–1956v  Muzeu hlavního města Prahy, Na  Poříčí 52, Praha 8.


2. duben 2009 – Setkání s pamětníky Bojanovice 1976 (Festival druhé kultury)

Pozvánka na besedu „Bojanovice 1976“ - Festival druhé kultury (ÚSTR, 2.4.2009)

 • moderátor: František Stárek

V rámci projektu Historie českého undergroundu proběhla beseda, na které byly mimo jiné promítnuty filmy a fotografie. O Bojanovickém vystoupení řady undergroundových skupin a jeho širších souvislostech promluvili účastníci a odborní pracovníci z oblasti archivnictví. Vyšetřování a soudní procesy v roce 1976 obecně známé jako případ Plastic People byly nastartovány právě tímto vystoupením a vedly v závěru téhož roku k integraci opozičních skupin ve společenství, které se stmelilo kolem prohlášení Charty 77. Beseda se uskutečnila v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.

Písemný materiál k besedě „Bojanovice 1976 - Festival druhé kultury“ (ÚSTR, 2.4.2009)


16. duben 2009 – filmový seminář „Podivné přátelství“ režiséra Karla Steklého (Nástup „normalizace“ na Barrandově)

Pozvánka na filmový seminář „Podivné přátelství“ režiséra Karla Steklého - Nástup „normalizace“ na Barrandově (ÚSTR, 16.4.2009)

 • moderátor: Petr Kopal

Filmový seminář nastínil témata „normalizace“ Barrandova v 70. letech a tehdejší propojení politiky a filmu na příkladu tvorby jednoho z nejkontroverznějších českých režisérů, Karla Steklého. Byly promítnuty ukázky ze Steklého filmů Hroch (1973) a Za volantem nepřítel (1974). Následně proběhla beseda s hosty, filmovou architektkou Věrou Líznerovou-Steklou, mistrem zvuku Miloslavem Hůrkou, kteří patřili ke stálým členům Steklého štábu, a režisérem Miloslavem Kučerou. Večerem provázel historik Petr Kopal. Filmový seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


30. duben 2009 – setkání s pamětníky Buď připraven na normalizaci! (Proměny skautského hnutí v 60. – 80. letech)

Pozvánka na setkání s pamětníky „Buď připraven na normalizaci! Proměny skautského hnutí v 60. – 80. letech“ (ÚSTR, 30.4.2009)

 • moderátor: Miroslav Kopt
 • host: Jiří Zachariáš a další

Další beseda z řady tématicky zaměřené na neoficiální aktivity v období normalizace a reakci na ně ze strany tehdejšího režimu byla věnována proměnám skautského hnutí v 60. – 80. letech. Skautské hnutí, zakázané po roce 1948, prožilo krátké období renesance v letech 1968 – 1970, kdy bylo opět povoleno. S nástupem normalizace však bylo hnutí v roce 1970 znovu zakázáno a skautské oddíly byly rozpuštěny. Některé z nich ovšem dále přežívaly pod různými oficiálními mládežnickými organizacemi. Pozvání do Ústavu pro studium totalitních režimů přijal a o této zkušenosti pohovořil Jiří Zachariáš – Pedro. Setkání s pamětníky se uskutečnilo v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.

Pro přehrání videa musíte mít ve svém prohlížeči nainstalován Adobe Flash Player a povolen JavaScript.


7. května 2009 – filmový seminář „Občané s erbem“ aneb Nacisté a komunisté proti šlechtě

Pozvánka na filmový seminář „Občané s erbem“ aneb Nacisté a komunisté proti šlechtě (ÚSTR, 7.5.2009)

 • moderátor: Zdeněk Hazdra

Filmový seminář tentokrát věnoval pozornost fenoménu české šlechty, který v době komunistického režimu zůstával pro většinu veřejnosti tabu. O to více vzbudil v uvolňující se atmosféře 60. let pozornost dokument režiséra Víta Olmera „Občané s erbem“ zabývající se osudy žijících potomků šlechtických rodů – mnohdy vykonávajících dělnické profese. Film se po roce 1968 ve veřejných projekcích již neobjevil a znovu byl uveden až po roce 1989. Po promítnutí zmíněného snímku diskutovali o šlechtě minulé i současné novinář Vladimír Votýpka a několik pozvaných šlechticů: Antonín a František Kinští či Antonín Bořek-Dohalský. Večerem provázel historik Zdeněk Hazdra. Filmový seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


21. května 2009 – Setkání s pamětníky Oběti provokací StB v 80. letech (Vykonstruované případy špionáže v době tzv. normalizace)

Pozvánka na setkání s pamětníky Oběti provokací StB v 80. letech - Vykonstruované případy špionáže v době tzv. normalizace (ÚSTR, 21.5.2009)

 • moderátor: Prokop Tomek
 • host: Ing. Petr Hauptmann, bývalý politický vězeň, odsouzen v osmdesátých letech podle § 105 – vyzvědačství.

Setkání s pamětníky bylo věnováno vykonstruovaným případům tzv. vyzvědačství v době normalizace. S obdobím sedmdesátých a osmdesátých let je spojena představa nižší míry represe ve srovnání s padesátými léty. V temných koutech komunistické minulosti ale nalézáme doklady o opaku. V soukolí represivního aparátu se mohl ocitnout kdokoliv. Setkání s pamětníky se uskutečnillo v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


4. června 2009 – filmový seminář Charta 77 – PF 77

Pozvánka na filmový seminář „Charta 77 – PF 77“ (ÚSTR, 4.6.2009)

 • moderátor: Petr Kopal

Téma Charty 77 připomenul filmový seminář prostřednictvím televizního snímku PF 77, který podle scénáře Jeleny Mašínové a Pavla Kohouta natočil v roce 2003 režisér Jaroslav Brabec (film měl premiéru na ČT 1 v neděli 16. 11. 2003): Píše se rok 1977 a všichni veřejně známí lidé musejí demonstrovat svůj politický postoj. Stárnoucí herečka v podání Vlasty Chramostové (která ve skutečnosti byla signatářkou Charty 77) řeší v této situaci zásadní morální dilema. Režisér Brabec rekonstruuje atmosféru doby také pomocí archivních televizních záznamů. Působivá je zvláště kombinace filmové fikce s autentickými záběry podpisu Anticharty v Národním divadle… Filmový seminář se uskutečnil v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


11. června 2009 – setkání s pamětníky Buď připraven na normalizaci! – Proměny skautského hnutí v 60. – 80. letech (II. část)

Buď připraven na normalizaci! – II., Proměny skautského hnutí v 60. – 80. letech (ÚSTR, 11.6.2009)

 • moderátor: Miroslav Kopt
 • hosté: Ivan Makásek, Jiří Zachariáš a další

Pro velký zájem veřejnosti a obsáhlost tématu se uskutečnilo pokračování besedy zaměřené na skautské hnutí v 60. – 80. letech. Skautské hnutí, zakázané po roce 1948, prožilo krátké období renesance v letech 1968 – 1970, kdy bylo opět povoleno. S nástupem normalizace však bylo hnutí v roce 1970 znovu zakázáno a skautské oddíly byly rozpuštěny. Některé z nich ovšem dále přežívaly pod různými oficiálními mládežnickými organizacemi. Pozvání do Ústavu pro studium totalitních režimů přijali a o této zkušenosti pohovořili Ivan Makásek a Jiří Zachariáš – Pedro. Setkání s pamětníky se uskutečnilo v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.

Pro přehrání videa musíte mít ve svém prohlížeči nainstalován Adobe Flash Player a povolen JavaScript.


25. června 2009 – beseda České Budějovice 1974 (Bigbeat obuškem)

Pozvánka na besedu „České Budějovice 1974 - Bigbeat obuškem“ (ÚSTR, 25.6.2009)

 • moderátor: František Stárek

Beseda týkající se událostí v Rudolfově u Českých Budějovic dne 30. 3. 1974. Bezpečnostní složky tehdy zmařily koncert skupin The Plastic People of The Universe a Dg 307, přičemž brutálně rozehnaly publikum a podrobily jej dalším nezákonným perzekucím. Bití obuškem okusili téměř všichni, řadě z nich byly násilně ostříhány vlasy. Účastníci z Prahy a Plzně byli proti své vůli eskortováni vlakem, přičemž probíhalo fotografování a výslechy. Ostrahu zajišťovaly vojenské hlídky vybavené samopaly. Perzekuce pokračovaly i později, kdy 500 až 600 perlustrovaných osob bylo různě sankcionováno: 48. hodinovým zadržením, vylučováním ze škol, pořádkovými pokutami, několik účastníků bylo obviněno a později odsouzeno k nepodmíněným trestům. Beseda přiblížila tuto akci bezpečnostních složek a její souvislosti. Byl promítnut jediný dochovaný krátký filmový dokument, fotografie, které pořídila Veřejná Bezpečnost a diskuze s očitými svědky. Beseda se uskutečnila v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.


9. července 2009 – Přednáška Vyhrál západ studenou válku už v 60. letech? Záhadný život Vladimíra Kazana–Komárka

Pozvánka na přednášku „Vyhrál západ studenou válku už v 60. letech? - Záhadný život Vladimíra Kazana–Komárka“ (ÚSTR, 9.7.2009)

 • přednášející: prof. PhDr. Igor Lukeš, Ph.D.

V přednášce byly analyzovány dvě etapy vývoje komunistického Československa, jednak období od 1948 do 1950 a potom léta 1966 až 1967. Jiní autoři porovnávají tyto dvě fáze v soutěži mezi východem a západem z pohledu politických, vojenských, ekonomických a zpravodajských elit. Profesor Lukeš se pokusil ilustrovat zásadní změny, ke kterým došlo během prvních dvaceti let studené války na osobním příběhu Vladimíra Kazana-Komárka. Přednáška se uskutečnila v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.

Pro přehrání videa musíte mít ve svém prohlížeči nainstalován Adobe Flash Player a povolen JavaScript.