ZPRÁVA: ÚSTR ocení osobnosti za jejich občanské postoje

Ústav pro studium totalitních režimů slaví v letošním roce 15 let své existence. Od svého založení každý rok také oceňuje osobnosti za jejich občanské postoje, za následováníhodné počiny a mimořádné přínosy k reflexi dějin. Ve čtvrtek 19. ledna 2023 budou v Senátu Parlamentu ČR slavnostně předány Ceny ÚSTR za svobodu, demokracii a lidská práva 2022.

Během uplynulých let získalo ocenění Ústavu pro studium totalitních režimů již několik desítek osobností a institucí. Zpočátku byly oceňovány pouze osobnosti, které sehrály význačnou roli v boji za obnovu svobody a demokracie Československé republiky v totalitních obdobích. V roce 2016 došlo k rozšíření okruhu oceňovaných a k původní Ceně Václava Bendy přibyly ještě ceny Za mimořádný přínos k reflexi novodobých dějin a Za následováníhodné počiny při hájení principů demokracie, svobody a lidských práv. Komise, v níž pro letošní ročník zasedli archivářka PhDr. Alena Šimánková, historici prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., PhDr. Jan Kalous, Ph.D., PhDr. Pavel Kugler, Ph.D. a PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., filozof a pedagog Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D. a právník a politolog JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., navrhla pod vedením 1. náměstka ředitele JUDr. Kamila Nedvědického pro udělení Ceny ÚSTR za svobodu, demokracii a lidská práva více než 20 osobností z České republiky i zahraničí. Z toho jsou tři in memoriam.

Cenu Václava Bendy dostávají osobnosti, které sehrály význačnou roli v boji za obnovu svobody a demokracie Československé republiky v letech nesvobody (1938–1945) a komunistické totalitní moci (1948–1989). Cena Za mimořádný přínos k reflexi novodobých dějin je pak udělována osobnostem, či organizacím, které dokázaly následováníhodným způsobem připomenout moderní dějiny, zorganizovat kultivovanou debatu o dobách nesvobody či dlouhodobě přispívají k poznání soudobé historie a významu základních hodnot svobody, demokracie a lidských práv pro současnost. Cena Za následováníhodné počiny při hájení principů demokracie, svobody a lidských práv je určena jak občanům ČR za činnost od listopadu 1989 do současnosti, tak občanům žijícím v nepříliš demokratických zemích, a to bez časového vymezení a oceňuje mimořádný počin nejenom ve vztahu k poznání minulosti, ale i vzhledem k současným totalitním či autoritářským režimům.

Místo tradičního listopadu byl pro letošní udílení cen nově zvolen lednový termín, který přispěje k lepšímu zhodnocení uplynulého roku a rovněž nedojde k potlačení významu události listopadovými oslavami. Ceny Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2022 budou oceněným předány na slavnostním udílení ve čtvrtek 19. ledna 2023 v Hlavním sále Valdštejnského paláce, sídle Senátu Parlamentu ČR. Záštitu nad udílením Cen ÚSTR 2022 převzal 1. místopředseda Senátu ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., který spolu s ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů doc. PhDr. Ladislavem Kudrnou, Ph.D., předá oceněným pamětní medaile a diplomy. Slavnostním večerem provede moderátor Marek Eben.Personální složení volební komise pro letošní Ceny ÚSTR dává záruku, že ocenění získají opravdu ti, kteří si ho zaslouží

Připravil MARTIN VACEK

Foto archiv ÚSTR