Rada ÚSTR zasedne 10. ledna 2017

První letošní jednání Rady ÚSTR se uskuteční v úterý 10. ledna 2017 od 15 hodin v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.

Návrh programu:

1. Schválení programu
2. Verifikace zápisů z 10. jednání 2016
3. Kontrola úkolů
4. Různé