Petr Kaňka, Václava Kofránková, Ingrid Mayerová, Martin Štoll (eds.): Autor–vize–meze–televize

V našem veřejném prostoru se dlouho neuskutečnilo žádné multidisciplinární setkání k tématu televize, její role, účelu a směřování. Literární akademie v Praze společně s Filmovou a televizní fakultou VŠMU v Bratislavě proto v roce 2013 uspořádaly mezinárodní vědeckou konferenci, která podnítila vznik této publikace.
Monografie přináší okruhy témat spjatých s autorskou tvorbou, ale i s televizí jakožto institucionálním útvarem v historickém kontextu a ve veřejném prostoru. Pětadvacet textů českých a slovenských autorů je členěno do čtyř kapitol (Prostředky umělecké řeči, Televize v objektivu historie, Televize v digitálním věku a Televize ve veřejném prostoru nebo naopak), v nichž vedle dlouholetých dramaturgů a tvůrců, kteří se dělí o svou zkušenost s mediální realitou, promlouvají teoretici, historici a sociologové. Na stránkách knihy lze najít jak autenticky motivované osobní výpovědi, tak analytické texty, založené na systematicky uspořádaných datech. Řada textů rovněž nabízí cenné svědectví o dobovém nazírání na dané téma. Publikaci vnímáme jako základ pro širší debatu o aktuální roli televize ve společnosti.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

Česká televize, Praha, Vysoká škola múzických umení v Bratislavě, ÚSTR, Praha, Bratislava 2015, 1. vydání, brož., 240 str., ISBN 978-80-7404-176-1 (Česká televize, Praha), ISBN 978-80-89439-69-0 (VŠMU), ISBN 978-80-87912-36-2 (ÚSTR)

Recenze