Ladislav Kudrna (ed.): Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji

Tématem mezinárodního vědeckého sympozia, které uspořádal Ústav pro studium totalitních režimů 6. října 2011, se stal válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji. Odborníci, kteří na něm vystoupili, se zabývali mimo jiné činností odbojových skupin na domácím území, začátkem Benešovy politiky budování československého „mostu“ mezi Východem a Západem, příjezdem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha do Prahy, situací židovského obyvatelstva v Protektorátu, nasazením našich vojáků na jiných než evropských bojištích nebo rozhodnutím o nuceném pracovním nasazení mužů mimo území Protektorátu. Jejich příspěvky tvoří obsah tohoto sborníku.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR, Praha 2012, 1. vydání, brož., 180 s., ISBN 978-80-87211-60-1

Sborník Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Ukázky z knihy