Jiří Petráš, Libor Svoboda (eds.): Znormalizováno. Československo v letech 1978–1985

Kolektivní monografie Znormalizováno. Československo v letech 1978–1985 je rámcově rozčleněna do pěti oddílů: 1. Kultura, věda, školství, 2. Politika, 3. Hospodářství, 4. Církev, 5. Regiony. Příspěvky přibližují dané časové období z různých úhlů pohledu. Tematicky jsou vcelku vyvážené, zájemce se dozví řadu zajímavých a inspirujících informací z různých oblastí lidského života, života společnosti či vědních oborů. Opět se podařilo zachovat mezinárodní ráz publikace, což je vždy podnětné a pomáhá to odkrývat témata pohledem zvenčí.
Publikace navazuje na předchozí (Osm let po válce. Rok 1953 v Československu; Československo v letech 1954–1962; Předjaří. Československo 1963–1967; Jaro 68 a nástup normalizace. Československo v letech 1968–1971; Bezčasí. Československo v letech 1972–1977), které čtenáře provázejí našimi poválečnými dějinami. Přispívá tím k dalšímu poznání naší moderní historie a jejích častých a mnohdy záludných zákrutů.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha – České Budějovice 2020, 1. vydání, brož., 392 s., ISBN 978-80-7646-011-9 (Jihočeské muzeum), ISBN 978-80-88292-75-3 (ÚSTR)

Knihu Znormalizováno. Československo v letech 1978–1985 si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Konference Československo v letech 1978–1985 (České Budějovice, Státní okresní archiv, 30.–31. května 2018)

Ohlasy v médiích

Petráš, Jiří; Svoboda, Libor: Znormalizováno (Martin Liška, iLiteratura.cz, 14. dubna 2021)